Vyšla nová kniha nejen o horách naší země...

Docenti Tomáš PánekJan Hradecký stáli za zrodem unikátní publikace o krajinách a reliéfu České republiky - Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Střední Evropa se vyznačuje vysokou pestrostí reliéfu a po mnoha desetiletích se tak objevuje práce, která prezentuje čtenáři to nejzajímavější a nejdůležitější o reliéfu naší země. Publikace nedávno vyšla v prestižním nakladatelství Springer a je výsledkem práce řady odborníků (geomorfologů, geologů, klimatologů, speleologů a geografů). Příprava publikace trvala téměř dva roky, avšak výzkumy, které za publikací stojí, trvaly mnohem déle. Jedná se další díl ze série „The World Geomorphological Landscapes“, kterou edituje prof. Piotr Migoń (viz předmluva).

Textová část je doplněna barevnými fotografiemi a řadou grafů a schémat. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o geologické stavbě, změnách klimatu a dlouhodobém vývoji reliéfu. Ve druhé části jsou prezentovány typické krajiny naší země (viz obsah), které představují významné přírodní dědictví v evropském i celosvětovém kontextu. V každé kapitole jsou prezentovány i souvislosti reliéfu a krajiny s uměním a dějinami vědeckých poznatků. Poslední část knihy se orientuje na problematiku ochrany geodiverzity a geoturismus.

A důležitá zpráva na závěr! Publikace není určena pouze odborníkům, ale může se stát velmi zajímavým průvodcem po naší krásné zemi a může tak být inspirací pro výlety během nadcházejících prázdnin.

Jan HradeckýTomáš Pánek (editoři)

Zdroj obrázků:
Pánek, T., Hradecký, J. eds. (2016) Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer, 422 p

Landscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech RepublicLandscapes and Landforms of the Czech Republic