Kartografie - terénní cvičení 2008

V průběhu studia studenti absolvují několik terénních cvičení, jedním z nich je týdenní cvičení z kartografie. Cvičení tradičně probíhá v obci Morávka (okres Frýdek-Místek). Náplní jsou geodetické práce (měření a jejich následné zpracování) užívané při vytváření původních map a dále úlohy používané při geografickém mapování. Mezi zpracovávané úlohy patří nivelace, družicová navigace, rekognoskace geodetických bodů, mapování elektronickou tachymetrií, trigonometrické určení výšky, mapování pomocí magnetických azimutů a GPS mapování.

Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008Kartografie - terénní cvičení 2008