FRVŠ č. 209/2009 – Inovace učeben geoinformačních technologií

 • Řešitel: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Na základě přijatého návrhu projektu FRVŠ bylo řešeno:

 1. Inovace současného počítačového vybavení Laboratoře GIS a Laboratoře DPZ s cílem zajistit výuku v oblasti geoinformačních technologií v plném rozsahu bez hardwarových omezení a v souladu se současnou úrovní nástrojů GIT.
  Výsledek: 16 stanic pro Laboratoř GIS L305, 21 pro Laboratoř DPZ L403 a 1 pro přípravnu Laboratoře DPZ L404.
  Konfigurace stanic: CPU INTEL Core 2 Duo E8400 BOX (3GHz), RAM 4GB DDR2-800 Kingston, HDD 250GB Seagate 7200 SATA II, 19" LCD 16:9 Acer

 2. Zakoupení velkoformátového skeneru A1 a tiskárny A3 s cílem zajištění skenování map z terénního výzkumu, pořízených v rámci terénních praxí studentů a mapování pro závěrečné práce a dále pro zajištění tisku mapových příloh závěrečných prací.
  Výsledek: Velkoformátový skener A1 Contex HD2530 Basic, A3 barevná OLED tiskárna OKI ES3640a3 sys3.

 3. Inovace softwarového vybavení.
  Výsledek: Microstation V8, Surfer 9, Idrisi Land Change Modeler for ArcGIS Student Lab Kit a Idrisi Land Change Modeler for ArcGIS Single Seat Licence a dále update PCI Geomatica 9 na verzi 10 a maintenance ArcGIS.

 4. Vybavení nové počítačové učebny s volným přístupem pro studenty mimo řízenou výuku ze stávajících počítačů po zakoupení nových pracovních stanic.
  Výsledek: Zřízení učebny L201 vybavené repasovanými původními PC z učebny L305.

Učebna L201Učebna L201Učebna L201Učebna L305Učebna L305Učebna L305Učebna L403Učebna L403Učebna L404PCSkener a tiskárna