Den GIS 2010 na Ostravské univerzitě

Již sedmým rokem jsme uspořádali Den GIS na katedře fyzické geografie a geoekologie (KFGG) Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Stejně jako v předchozích letech jsme se zaměřili na studenty a pedagogy středních škol. Akce proběhla v pátek 19. listopadu 2010 v prostorách KFGG (budova L - Chittussiho 10, Slezská Ostrava). Program, který trval pro každou skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři praktické části.

Den GIS 2010 na Ostravské univerzitěDen GIS 2010 na Ostravské univerzitěDen GIS 2010 na Ostravské univerzitěDen GIS 2010 na Ostravské univerzitě

V teoretické části byli návštěvníci stručně seznámeni s vybranými geoinformačními technologiemi s hlavním zaměřením na GIS, s principem zobrazování objektů z reálného světa v GIS, s jeho výhodami a také s konkrétním využitím geoinformačních technologií ve vybraných oblastech. Následně studentům byly prezentovány vybrané mapové servery, které mohou být využity při výuce i v běžném životě (např. mapový server Magistrátu města Ostravy). Dále proběhlo seznámení s různými druhy leteckých a družicových snímků a s jejich využitím v praxi. Studenti se aktivně zapojili do malého kvizu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“.

Dvě praktické části proběhly na počítačových učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 9.3. Naučili se pracovat se základními nástroji, vyzkoušeli si změnu symbolů, popisování prvků, zobrazování atributů apod. Největší ohlas sklidily průlety nad terénem pokrytým ortofotem v ArGIS 3D Analyst, které si mohl každý vyzkoušet. V druhé praktické části se studenti naučili pracovat s Google Earth - prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi, seznámili se s možností využití historických snímků pro studium změn krajiny, prostorovým zobrazením budov, také s misemi Apolla v módu Měsíc a vybranými snímky z Hubbleova teleskopu v módu Vesmír. V třetí praktické části byli studenti nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále byla tato část zaměřena na hravé využití turistického GPS přístroje. V okolí naší budovy jsme rozmístili 7 keší s drobnými dárky, takže si studenti mohli vyzkoušet geocaching.

Celkem se programu zúčastnilo 210 studentů a 10 pedagogů. Při rozloučení dostali učitelé pro svou třídu drobné dárky (tužku, odznak, časopisy), které poskytl sponzor a organizátor celé akce v České republice firma ARCDATA PRAHA. Mnoha zajímavých propagačních materiálů, které se týkaly Moravskoslezského kraje, jsme získali od Agentury pro regionální rozvoj, které bychom touto cestou rádi poděkovali. Všichni studenti dostali informační leták o 3D mapě Moravskoslezského kraje. Učitelé obdrželi také další zajímavé materiály (mapy Moravskoslezského kraje, knihu průvodce Moravskoslezským krajem, CD s výše uvedenou 3D mapou a další).

Potěšilo nás, že Den GIS pedagogy zaujal, a také studentům se program líbil. Atmosféru zachycují přiložené fotografie. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme, že tradice pořádání Dne GIS na KFGG bude pokračovat.