Pozorování částečného zatmění Slunce

Dne 3. ledna 2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie využila své přístrojové vybavení k pozorování částečného zatmění Slunce. Použity byly teodolity, které umožnily přímé pozorování (díky slunečnímu filtru) i promítání obrazu.

Pozorování proběhlo na terase budovy na Chittussiho 10 a zúčastnili se studenti i pracovníci PřF.

Díky výhodné poloze budovy PřF na Hladnově, bylo pozorování méně ovlivněno zvýšeným podílem prachových částic v ostravském ovzduší.

Další astronomická pozorování plánujeme v létě 2012 při přechodu Venuše přes slunce.

Pozorování částečného zatmění SluncePozorování částečného zatmění SluncePozorování částečného zatmění SluncePozorování částečného zatmění SluncePozorování částečného zatmění Slunce