Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011

Součástí studijního oboru Kartografie a geoinformaika je i exkurze, v rámci které studenti navštěvují pracoviště v ČR a získávají zpětnou vazbu ohledně aplikace učiva v praxi. Bežně se navštěvují úřady státní správy, správy ČHKO, pracoviště ČÚZK, či pracoviště VGHMÚr v Dobrušce. V letošním roce byla exkurze proložena návštěvou Moravského kartografického centra a ukázkou leteckého snímkování z modelu.

Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011Exkurze z kartografie a geoiformatiky 2011