Co mají společného moravskoslezské hory s Himálajemi?

S odborníky z naší Přírodovědecké fakulty OU máte možnost navštívit místa sesuvů, které v posledních tisíciletích dotvářejí beskydskou krajinu. Jsou to sesuvy srovnatelné s geomorfologickými procesy ve velehorách, jakými jsou Andy či Himálaje. Podívejte se na jeden nový sesuv pod horou Gírovou a jeden stovky let starý v nedaleké Ropici, sesuv se zazemněným jezerem, které vypovídá o dávné minulosti hor.