Beskydy plné geomorfologů

Ve dnech 17. až 20. října 2011 se v Ostravici uskutečnila mezinárodní geomorfologická konference Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Konferenci organizovala katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s  Carpatho-Balkan-Dinaric Working Group (CBWG-IAG, pracovní skupina fungující pod International Association of Geomorphologists – IAG) a s Carpatho-Balkan Geomorphological Commission (CBGC). Podobné konference mají tradici již od roku 1963, kdy se každé čtyři roky scházejí geomorfologové pracující ve velmi dynamickém prostoru karpato-balkánských pohoří a vzájemně se informují o nových poznatcích z daného území. Naposledy se setkání konalo v maďarském univerzitním městě Pécs. Zde bylo naše pracoviště poctěno možností uspořádat vůbec poprvé tuto konferenci na území České republiky.

Jednání konference probíhalo ve třech dnech, čtvrtý den byl rezervován pro terénní exkurzi v prostoru české části Vnějších Západních Karpat. Konferenci zahájil doc. Jan Hradecký, který za organizační tým přivítal účastníky, jichž bylo celkem 71 z celkem 11 zemí. Kromě karpato-balkánsko-dinárských zemí se konference zúčastnili i badatelé z Velké Británie, Egypta a Indie. Za Přírodovědeckou fakultu OU účastníky přivítal proděkan pro vědu a vnější vztahy doc. Roman Maršálek. V úvodu promluvil prezident CBWG-IAG doc. Miloš Stankoviansky (UK Bratislava) a prezident CBGC prof. Dénes Lóczy (University of Pécs). První den jednání byl zaměřen na zvané přednášky, které měly představit v generačním průřezu hlavní výzkumné aktivity a trendy současného výzkumu v oblasti Západních Karpat. Interdisciplinárně pojatou přednáškou zahájil blok zvaných přednášek prof. Lezsek Starkel (PAN, Polsko). Následovala přednáška dr. Pavla Mentlíka (ZČU Plzeň), který přiblížil nové poznatky o vývoji reliéfu nejvyššího pohoří Západních Karpat – Vysokých Tater. Následovaly dva metodicky orientované příspěvky. Dr. hab. Ireneusz Malik (University of Silesia) přestavil velmi moderní směr dendrogeomorfologického výzkumu a dr. Petr Tábořík (PřF OU/UK Praha) prezentoval možnosti využití geofyzikálních metod v geomorfologickém výzkumu.

Během následujících dvou dnů bylo prezentováno více než čtyřicet příspěvků z různých oblastí geomorfologického výzkumu (svahové procesy, fluviální geomorfologie, kras, antropogenní transformace reliéfu, strukturní geomorfologie a kenozoický vývoj reliéfu, glaciální a periglaciální morfogeneze, využití geografických informačních systémů v geomorfologii a přírodní hrozby). V závěru každého dne proběhla posterová sekce, kde kromě zkušených geomorfologů prezentovali své výsledky i mladí geomorfologové, především pak studenti doktorských oborů. Po téměř každém příspěvku následovaly bohaté diskuze, které pokračovaly i během společenských okamžiků celé konference.

Výsledkem dlouhodobé spolupráce geomorfologů v karpato-balkánsko-dinárské oblasti je nová monografie, která právě vychází v prestižním nakladatelství Springer. Horkou novinku s názvem „Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region“ představil za editory prof. Lóczy. Velmi zajímavý příspěvek přednesl dr. Ian S. Evans (University of Durham, Velká Británie), který prezentoval výzkumy v oblasti střechy světa Mt. Everestu. Profesor Magdy Torab (Alexandria University, Egypt) představil projekt orientovaný na výzkum efektu vln tsunami na severozápadní pobřeží Egypta.

Díky finanční podpoře Mezinárodní asociace geomorfologů byla uspořádána soutěž na podporu mladých geomorfologů do 35 let. Vítězem soutěže se stala Małgorzata Wistuba (University of Silesia), která získala finanční krytí účasti na celé konferenci.

Ve čtvrtek byla pro účastníky konference připravena terénní exkurze. Přestože počasí nebylo zcela ideální, tak se exkurze vydařila a naše pracoviště mohlo účastníkům představit Beskydy, jako velmi dynamické a geomorfologicky zajímavé území. Trasa exkurze vedla z Ostravice přes Malenovice do povodí Morávky a dále do Jablunkovské brázdy. Vrcholem exkurze bylo představení v současnosti největšího aktivního sesuvu na území ČR na Girové. Příští konference se bude výjimečně konat již za dva roky, protože Carpatho-Balkan Geomorphological Commission bude slavit 50. výročí od založení a pravděpodobným místem konání bude Bělehrad.

Beskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologůBeskydy plné geomorfologů