Kde dříve tekla láva...

V pátek 11. listopadu 2011 byly v Roudnu slavnostně otevřeny naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku. S jejím návrhem a tvorbou je spojena katedra fyzické geografie a geoekologie (KFG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Autorem koncepce naučných stezek – jejich trasy, obsahu jednotlivých tabulí, textů a velké části fotografií je Mgr. Daniel Friedrich, absolvent katedry, v současné době pracující v Místní akční skupině Jeseník. Oblastí se zabýval ve své diplomové práci a jako pro místního rodáka byly naučné stezky po vulkanitech jeho dlouholetým snem. Grafická podoba tabulí i map naučných stezek je pak dílem současného doktoranda KFG RNDr. Jana Miklína. Jednotlivé tabule obsahují maximum blokdiagramů (pseudo-trojrozměrných řezů a vizualizací), profilů, fotek a obrázků vulkanických jevů a procesů tak, aby byly pro návštěvníky co nejvíce pochopitelné a přístupné.

Celková délka naučných stezek, tvořených čtyřmi oddělenými částmi po obou stranách přehrady Slezská Harta, je 25 km a nachází se zde celkem 18 zastavení. 15 tabulí (umístěných např. na Velkém a Malém Roudném, Razovských tufech či Venušině sopce) informuje o vulkanické činnosti a jejich projevech. Kromě známých sopek se jedná i o změny průběhu údolí, vyvolaných lávovými výlevy, či vulkanické sedimenty, odhalené v lomech. Na třech vstupních, informačních panelech, jsou opět pseudo-trojrozměrné mapy oblasti, orientované vždy ve směru pohledu z daného místa.

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku jsou v českém měřítku unikátní jak zaměřením výhradně na neživou přírodu, tak zejména grafickým ztvárněním. V pěkném prostředí okolí Slezské Harty doplňují turistickou nabídku oblasti a přibližují návštěvníkům a místnímu obyvatelstvu problematiku geodiverzity, která bývá často poněkud opomíjena, přestože je zásadní pro přítomnost celé řady unikátních společenstev a představuje základní projev diverzity krajiny.

Jan Miklín

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého JeseníkuNaučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku