FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí

Doktorand katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU se stal členem kurzu polární ekologie, pořádaném Jihočeskou univerzitou. Jeho součástí byl i dvoutýdenní pobyt na české polární stanici na Svalbardu. Programu se účastnili studenti z šesti českých univerzit, rozdělení podle svého oboru: algologie, botanika, zoologie, geologie a geomorfologie, klimatologie, hydrologie.

Polární stanice se nachází na 79° severní šířky, zhruba 1000 km od nejsevernějšího bodu kontinentální Evropy a stejně daleko od severního pólu. Po celou dobu pobytu se teploty pohybují mezi 2 – 5°C, je zataženo nízkou oblačností, fouká ledový vítr a slunce se k horizontu ani nepřiblíží. Jen kolem půlnoci se stíny o pár metrů protáhnou. Všude s sebou musíte nosit pušku a signální pistoli kvůli ledním medvědům, nezbytností je i vysílačka nebo satelitní telefon. Veškerá doprava na ostrovech probíhá za pomoci člunů nebo pěšky. Samotná základna se skládá ze dvou chat, jedna tvoří laboratoř a kuchyň, druhá slouží jako koleje. V nejbližším přístavu pak jsou ještě dva kontejnery sloužící jako skladiště. Elektřinu obstarává generátor, sprchou je potok.

Geologicko-geomorfologická část kurzu zkoumala distribuci a vlastnosti klastů v předledovcové zóně, a na rekognoskačních pochůzkách zkoumala glaciální a periglaciální reliéf a jeho genezi. „Celkem jsme ušli kolem 300 km, velmi často po ledovcích, vystoupali kolem 7000 m a na člunu najezdili zhruba 80 km. Z fauny byli nejčastěji vidět papuchalkové, rybáci a chaluhy. Občas se objevili bělokurové, tuleň nebo sob, a až k chatě nám chodila dávat dobrou noc polární liška. Z ledního medvěda jsme naštěstí viděli jen stopy.“ Uvedl RNDr. Václav Stacke z katedry fyzické geografie PřF OU, účastník kurzu.

Samotnému pobytu předchází výuka v Centru polární ekologie v Českých Budějovicích. Pět dní naplněných sedmdesáti hodinami teoretických přednášek a instrukcí k chování na stanici a v terénu. Kurz bude zakončen účastí na podzimní polární konferenci, kde budou prezentovány výsledky letošního výzkumu.

Náklady na pobyt byly financovány z projektu „Kurz polární ekologie, MSMT-CzechPolar-LM2010009“.

Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (1/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (2/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (3/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (4/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (5/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (6/7)Kurz, který trvá šestnáct dní a nula nocí (7/7)

Vlastník zprávy: doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. | Aktualizováno: 24. 09. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt