FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě

Již devátým rokem se katedra fyzické geografie a geoekologie (KFG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě zúčastnila celosvětové akce GIS Day a zorganizovala na pracovišti Den GIS. Stejně jako v předchozích letech byla akce zaměřena na studenty a pedagogy středních škol. V letošním roce bylo pro tuto akci vybráno datum 16. 11. 2012. Program, který trval pro každou skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři praktické části a byly využity prostory a okolí budovy PřF na ulici Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

V teoretické části byli návštěvníci stručně seznámeni s významem GIS pro fungování společnosti, byly představeny vybrané geoinformační technologie s hlavním zaměřením na GIS, vysvětleny principy zobrazování objektů z reálného světa v GIS a také příklady konkrétního využití geoinformačních technologií v praxi. Následně byly studentům prezentovány mapové servery, které mohou být využity při výuce i v běžném životě (např. mapový server Portálu veřejné správy či Magistrátu města Ostravy). Dále proběhlo seznámení s různými druhy leteckých a družicových snímků a s jejich využitím v praxi. Studenti se aktivně zapojili do malého kvizu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“.

Dvě praktické části proběhly na počítačových učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 10. Naučili se pracovat se základními nástroji, vyzkoušeli si změnu symbolů, popisování prvků, zobrazování atributů apod. Největší ohlas sklidily průlety nad terénem pokrytým ortofotem v ArcScene. V druhé praktické části se studenti naučili pracovat s Google Earth - prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi, seznámili se s možností využití historických snímků pro studium změn krajiny, prostorovým zobrazením budov, také s misemi Apolla v módu Měsíc a vybranými snímky z Hubbleova teleskopu v módu Vesmír. V třetí praktické části byli studenti nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále byla tato část zaměřena na hravé využití turistického GPS přijímače. V okolí naší budovy jsme rozmístili několik skrýší (cache), takže si studenti mohli vyzkoušet geocaching.

Celkem se programu zúčastnilo 190 studentů a 8 pedagogů ve čtyřech skupinách. Při rozloučení dostali učitelé pro svou třídu drobné dárky, které poskytl sponzor a organizátor celé akce v České republice firma ARCDATA Praha.

Potěšilo nás, že se Den GIS studentům líbil a zaujal také pedagogy. Jsme rádi, že se do organizování akce aktivně zapojili studenti studijních programů na KFG. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme, že tradice pořádání Dne GIS na KFG bude pokračovat.

Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (1/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (2/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (3/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (4/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (5/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (6/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (7/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (8/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (9/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (10/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (11/12)Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě (12/12)

Vlastník zprávy: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. | Aktualizováno: 28. 11. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt