FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ

Z úspěšně získaného grantu Fondu rozvoje vysokých škol získala katedra fyzické geografie a geoekologie nové hydrologické vybavení pro výuku a řešení závěrečných prací. Věříme, že nové špičkové vybavení otevře nové možnosti studentům a posílí jejich uplatnitelnost v praxi.

Získané vybavení:

  1. River Surveyor RVR S-5 s plovákem HydroBoard II - přístroj k měření rychlosti proudění a profilu dna pomocí akustického principu (ADCP).
  2. Hydro propeler MCM-1 - hydrometrická mikrovrtule.
  3. EM Flow Meter, Model 801 - Flat Type - přenosný elektromagnetický průtokoměr pro měření znečištěných, zarostlých, mělkých nebo kamenitých vodních toků.
  4. Půdní tenziometr T4e s externím doplňováním a datalogerem – čidlo pro kontinuální měření nasycenosti půdy vodou.

Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (1/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (2/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (3/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (4/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (5/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (6/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (7/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (8/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (9/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (10/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (11/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (12/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (13/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (14/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (15/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (16/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (17/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (18/19)Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ (19/19)

Vlastník zprávy: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. | Aktualizováno: 16. 01. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt