FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Pozorování částečného zatmění Slunce

Dne 3. ledna 2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie využila své přístrojové vybavení k pozorování částečného zatmění Slunce. Použity byly teodolity, které umožnily přímé pozorování (díky slunečnímu filtru) i promítání obrazu.

Pozorování proběhlo na terase budovy na Chittussiho 10 a zúčastnili se studenti i pracovníci PřF.

Díky výhodné poloze budovy PřF na Hladnově, bylo pozorování méně ovlivněno zvýšeným podílem prachových částic v ostravském ovzduší.

Další astronomická pozorování plánujeme v létě 2012 při přechodu Venuše přes slunce.

Pozorování částečného zatmění Slunce (1/5)Pozorování částečného zatmění Slunce (2/5)Pozorování částečného zatmění Slunce (3/5)Pozorování částečného zatmění Slunce (4/5)Pozorování částečného zatmění Slunce (5/5)

Vlastník zprávy: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. | Aktualizováno: 05. 01. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt