FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Kde dříve tekla láva...

V pátek 11. listopadu 2011 byly v Roudnu slavnostně otevřeny naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku. S jejím návrhem a tvorbou je spojena katedra fyzické geografie a geoekologie (KFG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Autorem koncepce naučných stezek – jejich trasy, obsahu jednotlivých tabulí, textů a velké části fotografií je Mgr. Daniel Friedrich, absolvent katedry, v současné době pracující v Místní akční skupině Jeseník. Oblastí se zabýval ve své diplomové práci a jako pro místního rodáka byly naučné stezky po vulkanitech jeho dlouholetým snem. Grafická podoba tabulí i map naučných stezek je pak dílem současného doktoranda KFG RNDr. Jana Miklína. Jednotlivé tabule obsahují maximum blokdiagramů (pseudo-trojrozměrných řezů a vizualizací), profilů, fotek a obrázků vulkanických jevů a procesů tak, aby byly pro návštěvníky co nejvíce pochopitelné a přístupné.

Celková délka naučných stezek, tvořených čtyřmi oddělenými částmi po obou stranách přehrady Slezská Harta, je 25 km a nachází se zde celkem 18 zastavení. 15 tabulí (umístěných např. na Velkém a Malém Roudném, Razovských tufech či Venušině sopce) informuje o vulkanické činnosti a jejich projevech. Kromě známých sopek se jedná i o změny průběhu údolí, vyvolaných lávovými výlevy, či vulkanické sedimenty, odhalené v lomech. Na třech vstupních, informačních panelech, jsou opět pseudo-trojrozměrné mapy oblasti, orientované vždy ve směru pohledu z daného místa.

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku jsou v českém měřítku unikátní jak zaměřením výhradně na neživou přírodu, tak zejména grafickým ztvárněním. V pěkném prostředí okolí Slezské Harty doplňují turistickou nabídku oblasti a přibližují návštěvníkům a místnímu obyvatelstvu problematiku geodiverzity, která bývá často poněkud opomíjena, přestože je zásadní pro přítomnost celé řady unikátních společenstev a představuje základní projev diverzity krajiny.

Jan Miklín

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (1/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (2/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (3/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (4/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (5/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (6/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (7/8)Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku (8/8)

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 01. 12. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt