FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KFG
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: kareltečkasilhanzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2358, 597 09 2358
553 46 2301, 597 09 2301
 
Dušek Radek, Ing., Ph.D. e-mail: radektečkadusekzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2304, 597 09 2304
 
Mulková Monika, RNDr., Ph.D. e-mail: monikatečkamulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2303, 597 09 2303
731 444 482
 
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína e-mail: pavlinatečkastepanovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2302, 597 09 2302
 
Tilečková Barbora, Bc. e-mail: barboratečkatileckovazavináčosutečkacz
zastupující sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2302, 597 09 2302
 
Členové katedry
Docenti
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkahradeckyzavináčosutečkacz
činnost: Geoekologie
 
telefon: 734 796 545
553 46 2101, 597 09 2101
 
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapanekzavináčosutečkacz
činnost: Geomorfologie
 
telefon: 553 46 2306, 597 09 2306
 
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: kareltečkasilhanzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
 
telefon: 553 46 2358, 597 09 2358
553 46 2301, 597 09 2301
 
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkaadameczavináčosutečkacz
činnost: geografické informační systémy, pedagogický poradce FGG
 
telefon: 553 46 2304, 597 09 2304
 
Aubrechtová Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkaaubrechtovazavináčosutečkacz
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
 
telefon: 553 46 2305, 597 09 2305
 
Dušek Radek, Ing., Ph.D. e-mail: radektečkadusekzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
 
telefon: 553 46 2304, 597 09 2304
 
Galia Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkagaliazavináčosutečkacz
činnost: fluviální geomorfologie
 
telefon: 553 46 2360, 597 09 2360
 
Horáček Matěj, RNDr. et. Mgr. e-mail: matejtečkahoracekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkalenartzavináčosutečkacz
činnost: svahové deformace, speleologie, karsologie
 
telefon: 553 46 2306, 597 09 2306
 
Miklín Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkamiklinzavináčosutečkacz
činnost: GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
 
telefon: 553 46 2307, 597 09 2307
 
Mulková Monika, RNDr., Ph.D. e-mail: monikatečkamulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
činnost: Dálkový průzkum Země, GIS
 
telefon: 553 46 2303, 597 09 2303
731 444 482
 
Ruman Stanislav, Mgr. e-mail: stanislavtečkarumanzavináčosutečkacz
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
 
telefon: 553 46 2307, 597 09 2307
 
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkapopelkovazavináčosutečkacz
činnost: Geografické informační systémy
 
telefon: 553 46 2305, 597 09 2305
 
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkakapustovazavináčosutečkacz
činnost: Fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
 
telefon: 553 46 2384, 597 09 2384
 
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkaskarpichzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2360, 597 09 2360
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt