OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Tomáš Pánek

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 209, budova L
funkce:
obor činnosti:Geomorfologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)31600
telefon, mobil: 553 46 2306
e-mail: tomas.panek@osu.cz
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=3&lang=czNenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Lenart JanPseudokrasové jeskyně Západních Beskyd jako indikátory typu, geneze a sukcese svahových deformacídizertační 2013 
Stacke VáclavHolocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky Bečvy) dizertační 2013 
Tábořík PetrMožnosti využití elektrické odporové tomografie ve výzkumu horského reliéfudizertační 2012 
Smolková VeronikaSvahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu české části Karpat)dizertační 2011 
Šilhán KarelGeomorfologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydechdizertační 2009 
Studený MartinElektrická odporová tomografie recentního sesuvu v oblasti Kráľovianskeho meandru (Malá Fatra)diplomová 2016 
Zmuda VojtěchNeotektonicky aktivní zlomy v oblasti Moravskoslezských Beskyd: interpretace nových topografických datdiplomová 2016 
Brodská HanaKomplexní sedimentologická analýza profilu rašeliniště v Kotelnicidiplomová 2015 
Ondráček TomášGeomorfologická analýza nejvyšší části Mezivodské vrchoviny (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2015 
Břežný MichalVelká skalní řícení v Malé a Velké Studené dolině (Vysoké Tatry)diplomová 2014 
Hanzelková JitkaGeomorfologický, morfostrukturní a geofyzikální průzkum hřbetu Ropice (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2014 
Hajdáková MichaelaDistribuce látek v půdě různě starých sesuvůdiplomová 2013 
Hanzel DanielMorfostrukturní analýza vrchu Hradiskodiplomová 2013 
Hlávková MartinaKvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské Brázdydiplomová 2013 
Kuřec LukášGeomorfologické a geofyzikální hodnocení okolí pseudokrasové jeskyně Cyrilka (sedlo Pustevny, Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2013 
Lašková ZuzanaTestování elektrické odporové tomografie pro stanovení mocnosti sedimentární výplně vybrané údolní nivy předpolí Západních Beskyddiplomová 2013 
Lysek JakubGravitační porušení jižního svahu Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2013 
Kubiszová LeonaHodnocení sesuvů vzniklých v důsledku dlouho trvajících dešťů v květnu 2010 (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)diplomová 2012 
Pyszková RenátaElektrická odporová tomografie odlučné oblasti katastrofického sesuvu na Girovédiplomová 2012 
Turský OndřejAplikace elektrické odporové tomografie na sesuvném území ve Skalici u Frýdku-Místkudiplomová 2012 
Dobrovolná JitkaMorfotektonická charakteristika Jablunkovské brázdydiplomová 2011 
Kotouč MartinPredispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémůdiplomová 2011 
Klepková RomanaDendrogeomorfologický výzkum svahů s projevy skalních řícení v oblasti Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2010 
Kosačík TomášProudové sesuvy v Bílých Karpatech a Vizovické vrchovině: příkladové studie sesuvů Hluboče, Peklo a Slopnédiplomová 2010 
Kubačák PavelGeomorfologické mapování a analýza fluviálních sedimentů v údolí Černé Ostravice (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2010 
Ovčáčík MartinSvahové deformace Kriváňské Malé Fatřediplomová 2010 
Stacke VáclavGeomorfologická analýza údolí Satiny v horské skupině Lysé hory: hodnocení holocenní hloubkové eroze vodního toku v nejvyšší části Moravskoslezských Beskyddiplomová 2010 
Večeřová IvanaGeomorfologická analýza Balinského údolídiplomová 2009 
Balcar JanPodrobná geomorfologická analýza sesuvu na jižním svahu Kykuly (Oščadnica)diplomová 2008 
Komárková VeronikaGeomorfologická analýza povodí Satiny v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2008 
Smutková VendulaGeomorfologická analýza svahových deformací v okolí Velkého Stožku (Slezské Beskydy)diplomová 2008 
Šír BorisMorfometricko-statistická analýza digitálního modelu reliéfu Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Tábořík PetrGeomorfologická analýza svahových deformací na Čertově mlýně (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2007 
Chuchma FilipMorfometricko-statistická analýza digitálního modelu reliéfu Krymských hordiplomová 2006 
Friedrich DanielReliéf Malého a Velkého Roudného - geomorfologické mapovánídiplomová 2006 
Paseka PavelEnvironmentálně geomorfologická mapa okolí Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech (1. část)diplomová 2006 
Plešková ZuzanaEnvironmentálně geomorfologická mapa okolí Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech (2. část)diplomová 2006 
Sojková VěraSvahové deformace Jablunkovského mezihořídiplomová 2006 
Šilhán KarelGeomorfologická analýza murových akumulací v horské skupině Lysé hory v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2006 
Vavřín JanGeomorfologické mapování Novohradské stupňovinydiplomová 2006 
Hauserová SoňaEnvironmentálně geomorfologická mapa NPR Kněhyně - Čertův mlýn a jejího širšího okolídiplomová 2005 
Hovorková TamaraMorfotektonika jihozápadního okrajového svahu Hostýnských vrchů a přilehlé části Fryštácké brázdydiplomová 2005 
Kania VladislavReliéf Hlučínska - geomorfologické mapování vybrané části Hlučínské pahorkatinydiplomová 2005 
Smolková VeronikaAnalýza vážsko-moravského rozvodí ve Slovensko-moravských Karpatech z hlediska reálných a potenciálních změn v údolní sítidiplomová 2005 
Žižková BarbaraGeomorfologie Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2005 
Trysková LucieHodnocení pevnosti hornin pro geomorfologické účely: příkladová studie Ondřejník (Vnější Západní Karpaty)bakalářská 2017 
Králíková TerezaGeomorfologická, strukturní a geofyzikální analýza hlubokého gravitačního porušení masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2016 
Chalupa VladimírHluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARubakalářská 2015 
Číhal ŠtěpánSvahové deformace na jižních svazích Smrčiny (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2015 
Stonawská PetraStrukturní predispozice svahových deformací v horní části povodí Tyry (Moravskoslezské Beskydy): interpretace nových dat z LIDARubakalářská 2015 
Čadková KateřinaTestování elektrické odporové tomografie pro detekci podzemních prostor (na příkladu vybrané štoly v Nízkém Jeseníku)bakalářská 2014 
Sirotný AdamGeomorfologicko - geofyzikální průzkum vrchu Hradisko u Rožnova pod Radhoštěmbakalářská 2014 
Zmuda VojtěchGeomorfologická analýza sesuvného území na jižním svahu Slavíče (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2014 
Kašing MartinAnalýza přírodního a umělého kryptoklimatu z hlediska proudění vzduchu a ventilace (na příkladu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech a Nittmannova dolu v Zálužné u Vítkova)bakalářská 2013 
Ondráček TomášGeomorfologická analýza sesuvného území v údolí Panského potoka (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2013 
Studený MartinVyužitie elektrickej odporovej tomografie pre detekciu jaskýň v okolí kameňolomu Dubná skala (Lúčanská Malá Fatra)bakalářská 2013 
Břežný MichalGeomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2012 
Hanzelková JitkaGeomorfologický průzkum rozsedlinové jeskyně Salajka (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2012 
Lysek JakubAnalýzy aktivního sesuvu v horních Bludovicích (Podbeskydská pahorkatina)bakalářská 2011 
Přibyl MilanGeomorfologická analýza hlubokých svahových deformací v oblasti Petřkovické hory (západní část Štramberské vrchoviny)bakalářská 2010 
Pyszková RenátaGeomorfologický výzkum svahové deformace na východním svahu Kozích hřbetů (Horní Lomná, Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2010 
Gregor FrantišekSvahové deformace severní části hřbetu Ondřejníka (Štramberská vrchovina)bakalářská 2009 
Hlávková MartinaGeomorfologie údolního dna řeky Olše v Jablunkovské brázděbakalářská 2008 
Kubačák PavelGeomorfologická analýza aktivního sesuvu v povodí Mazáku (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2008 
Nedopílek VítSvahové deformace v povodí potoka Kostkovbakalářská 2008 
Janšová AlenaProjevy hlubokých svahových deformací v prostoru hřbetu Radhoště v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2007 
Kosačík TomášGeomorfologická analýza aktivního sesuvného území Hluboče (Bílé Karpaty)bakalářská 2007 
Kundrata FilipGeomorfologická analýza aktivního sesuvu v oblasti Skalické Strážnicebakalářská 2007 
Šulcová MonikaGeodetické zaměření a podrobná geomorfologická mapa aktivního sesuvu pod Skalickou Strážnicí (Podbeskydská pahorkatina)bakalářská 2007 
Tomančák OndřejHistorické změny koryta toku Ostravice v úseku Frýdlant nad Ostravicí a Ostrava s využitím GISbakalářská 2005 


Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Geomorfologie a geoekologie horských a podhorských regionů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Geomorfologické a geoekologické aspekty svahových deformací v mladých orogenních oblastech
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období6/2006 - 12/2009
Poskytovatel
Stavukončený
Komparace morfotektoniky a geomorfologického efektu povrchového zdvihu kulminační oblasti flyšových Západních Karpat a H
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Kvartérní geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd: absolutní a relativní datování forem georeliéfuKJB301870501
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelJuniorský grantový projekt GA AV
Stavukončený