OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Věda a výzkum

Hlavní zaměření na katedře fyzické geografie a geoekologie

  • Hydrologie (antropogenní změny hydrologického režimu, hydrologie urbanizovaných oblastí, modelování hydrologických procesů)
  • Geomorfologie a geoekologie (geomorfologické a geoekologické mapování, morfotektonika a morfodynamika, geomorfologická rizika, geomorfologie a geoekologie Karpat)
  • Aplikovaná geomorfologie (výzkum eroze půd, odpady a ochrana podzemních vod, rekultivace a dekontaminace půd, krajinné plánování)
  • Kartografie, GIS a DPZ (mapování a monitoring fyzickogeografických prvků pomocí DPZ, GPS a klasických geodetických metod)
  • Tematická kartografie a GIS (vizualizace geografických jevů, mapování hydrologických procesů, atlasy malých oblastí, mentální mapy, teorie tematických map)
facebook
rss
social hub