FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Uchazeči o studium

Nabídka pro střední školy

Spolupráce

Průvodce katedrou

Ze života katedry

AKTUALITY

Konference

Charakteristika katedry fyziky

Katedra zajišťuje výuku fyzikálních a biofyzikálních kurzů, didaktiky fyziky, průpravné i vyšší aplikované matematiky, základů práce s počítačem (viz brožurka) .

Katedra garantuje následující tříleté bakalářské obory: Experimentální biologie, Fyzika (dvouoborové studium), Biofyzika. Dále garantuje navazující magisterské obory (dvouleté): Biofyzika a Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové i jednooborové). Katedra nabízí rovněž tříleté doktorské studium v oboru Biofyzika.

Na katedře probíhá výzkum v následujících oborech: Biofyzika (biofyzika a ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin, mechanismy adaptace fotosyntetického aparátu vybraných jehličnanů a obilovin na globální změny klimatu) a didaktika fyziky (informační a komunikační technologie ve výuce fyziky a vzdělávání učitelů přírodních věd).

Katedra v rámci výzkumu spolupracuje se skupinou chemické fyziky, s významnými univerzitami a vědeckými ústavy z Francie, Itálie, Polska, Švédska, Německa, Slovinska a Slovenska. Díky přesahům výzkumné činnosti do oblasti biologie a chemie probíhá výzkum i výuka v úzké součinnosti s katedrami biologie a chemie.

Katedra provozuje několik specializovaných, moderně vybavených výukových a výzkumných laboratoří. Součástí katedry je Centrum numericky náročných výpočtů a počítačová učebna s volným vstupem pro studenty katedrou fyziky garantovaných studijních oborů.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt