FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Projekt OPVK BioNetwork (CZ.1.07/2.4.00 /31.0025)

Katedra fyziky PřF OU se podílí na řešení projektu ve spolupráci s Univerzitou Paleckého v Olomouci a Mendelovou univerzitou v Brně.

Projekt je zaměřen na studenty a začínající pracovníky VŠ působící v oblasti Biologie rostlin a jejich biotechnologických aplikací.

Cílem projektu je podpora spolupráce a výměna informací mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, užší propojení výzkumu a výuky, podpora mobility studentů a pracovníků mezi VŠ, výzkumnými institucemi a firmami a v neposlední řadě internacionalizace výzkumu a doktorských studijních programů.

V rámci řešení projektu budou realizovány:

  • Praxe v aplikační sféře
  • Výměnné stáže studentů mezi zapojenými VŠ
  • Exkurze na odborných pracovištích
  • Zapojení zahraničních odborníků do výuky formou zvaných přednášek
  • Dlouhodobější zahraniční stáže doktorandů
  • Incoming stáže zahraničních školitelů/konzultantů disertačních prací
  • Realizace společných konferencí v oborech Plant Science
Přednášky zahraničních hostů:
12. 06. 2014Dr. Matthew T. Robson (University of Helsinki, Department of Biosciences): Can we see the wood for the trees? Are species and silvicultural characteristics significant factors manipulating the light environment in forest understoreies? Which wavebands hold the keys to perception?
20. 05. 2014Dr. Cecilia Brunetti (University of Florence): Bottom-up vs Free-scale approach: assessing the functional roles of flavonoids in photo-protection
11. 04. 2013Dr. Győző Garab: Structural flexibility of thylakoid membranes of oxygenic photosynthetic organisms
11. 04. 2013Dr. Petar H. Lambrev: Photoprotective energy dissipation in the light-harvesting antenna

logolink

Vlastník zprávy: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D. | Aktualizováno: 12. 06. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt