FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Účast studentky Katedry fyziky na mezinárodní konferenci ve Španělsku

Ve dnech 16. až 18. června 2015 se ve španělském Alicante konala Čtvrtá mezinárodní konference na téma "Earth Science & Climate Change". Této konference se účastnila studentka doktorského studia Biofyziky Katedry fyziky PřF OU Marie Opálková, která prezentovala výsledky svého výzkumu formou plakátového sdělení s názvem "Spektrální složení fotosynteticky aktivního záření v průběhu roku a jeho ovlivnění oblačností" (volný překlad, konference samozřejmě probíhala v jazyce anglickém). Obsahem tohoto plakátového sdělení byly výsledky analýz zastoupení modré, zelené a červené složky viditelného záření v průběhu roku 2014 a to, jakým způsobem se množství dopadajícího záření liší v průběhu zatažených a polojasných dnů oproti dnům jasným.

Rozsah přednášených témat byl velmi široký, od výzkumu tsunami, přes sopky, vliv sníženého magnetického pole na organismy až po vliv teploty na termín kladení snůšky u ještěrek. Nejzajímavější částí konference byl workshop na téma "Blue Green Dream" - využití vody a vegetace ve městech, který vedl profesor Čedo Maksimović z "Imperial College" v Londýně. I přesto, že se organizace konference nepodobala německé preciznosti, ale spíše odpovídala jižanské rozšafnosti, byla tato konference velmi přínosná pro další studium a výzkum, nehledě na setkání s lidmi, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Navíc okolí přímořského letoviska Alicante bylo příjemným bonusem po dlouhých hodinách strávených v konferenčním salonku.

Účast studentky na konferenci byla podpořena projekty SGS09/PřF/2015 a COST CZ LD14005.

Hotel Melia, ve kterém se odehrávala konference (1/5)Příprava na začátek konference (2/5)Studentka s posterem (3/5)Výhled na historickou část města (4/5)Odpolední procházka, v pozadí vrch Monte Benacantil (169 m) s hradem Santa Bárbara (5/5)

Vlastník zprávy: Mgr. Marie Opálková | Aktualizováno: 24. 06. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt