Kouzlo aplikované informatiky

Sympatická parta mladých lidí z polské univerzity Politechniki Śląskej w Gliwicach (Silesian University of Technology) oživila ve dnech 14. až 27. července 2015 budovu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Čtyři studentky a jedenáct studentů absolvovalo dvoutýdenní mezinárodní letní školu aplikované informatiky, kterou připravila Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jednacím jazykem byla angličtina a polština.

Program workshopů a přednášek byl velmi bohatý. Studenti se v laboratořích katedry informatiky a počítačů a Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Centra excelence IT4Innovations Ostravské univerzity seznámili s modelem inteligentního domu a principy jeho fuzzy řízení. Dalšími probíranými tématy byly například bezpečnost Internetu a počítačové sítě, tvorba responzivního webu (tedy webu, který přizpůsobí prohlížené stránky jak počítači, tak tabletu i smartphonu), řízení projektů, expertní systémy nebo neuronové sítě. Poslední uvedené téma bylo pro studenty něčím novým a neprobádaným. „Na to, že slyšeli řadu věci z oblasti neuronových sítí poprvé, byli nesmírně šikovní. Dokázali naprogramovat základní chování perceptronů, z nichž lze pak složit neuronovou síť,“ chválí mladé zahraniční studenty prof. Radim Farana, vedoucí Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Všechny tyto nástroje softcomputingu jako jsou fuzzy-logické řízení, expertní systémy, neuronové sítě, genetické algoritmy, evoluční algoritmy a podobně spojuje magické slovní spojení: umělá inteligence. Cílem tohoto vědního oboru je učit stroje přemýšlet a napodobovat chování lidského mozku při řešení různých problémů, které jsou pomocí klasických algoritmických postupů obtížně řešitelné. Díky čím dál sofistikovanějším algoritmům můžeme zpracovávat velké objemy dat v reálném čase. Už máme například inteligentní domy, inteligentní asistenty v autech či mobilech, robotické vysavače, inteligentní aplikace, umělá inteligence ovlivňuje i reklamní trh. Umělá inteligence je bezpochyby oborem budoucnosti, jehož atraktivitu zvyšuje i poněkud znepokojující otázka, zda strojová inteligence někdy převýší lidskou inteligenci a co pak může nastat...

Studenti si po celou dobu letní školy propojovali teorii s praxí. Vytvořili si svůj vlastní expertní systém, jeden byl například zaměřen na hodnocení kvality piva a další systém řešil schopnost studenta absolvovat zkoušku v závislosti na délce přípravy, náročnosti učitele a složitosti problému. Soutěžili také v programování pro řízení inteligentních domů pomocí systémů Loxone a programovali roboty. Kromě vzdělávacích aktivit v budově PřF OU studenti letní školy absolvovali také exkurze do coworkingového centra Viva Ostrava, do společnosti Tieto, do populárně naučného centra Svět techniky (Science and Technology Center) v areálu Dolních Vítkovic a do Landek parku do hornického muzea.

Tento pilotní projekt letní školy dopadl skvěle. Z řad akademiků katedry informatiky a počítačů, kteří s těmito zahraničními studenty na přednáškách a workshopech pracovali, zněla jen chvála na jejich výborné znalosti a na jejich akční a perfektní řešení všech zadaných úkolů. „Mohli by být inspirací i pro naše studenty. V průběhu workshopů byli velmi aktivní, bylo vidět, že mají opravdový zájem naučit se něčemu novému,“ hodnotí práci zahraničních studentů dr. Bogdan Walek, odborný asistent Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Spokojenost s letní školou vládla i na straně polských studentů.

„Mockrát děkujeme za spolupráci při organizaci letní školy. Naši studenti byli nadšeni, chválili zajímavé workshopy a vydařené exkurze. Jsem velmi ráda za spolupráci při organizaci letní školy a těším se na spolupráci při dalších projektech v budoucnu,“ uvedla jedna ze spoluorganizátorek Aldona Rosner z Politechniki Śląskej w Gliwicach.

Za rok chce katedra informatiky a počítačů s letní školou pokračovat a nabídnout ji dalším zahraničním skupinám z univerzit zaměřených na aplikovanou informatiku.

Mezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatikyMezinárodní letní škola aplikované informatiky