MSDN Academic Alliance – licence pro studenty

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty a Katedra informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě jsou účastníky programu MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Studenti, kteří se účastní výuky (kurzů) na katedrách (KIP a KIK) si mohou bezplatně stáhnout produkty Microsoft pro použití na svých domácích počítačích (např. MS Project, MS Visio®, Windows XP®, Windows Vista®, Visual Studio® a mnohé další) pro účely výuky, výzkumu a vývoje. Po ukončení výuky (kurzu) je možné software dále využívat po neomezenou dobu.

MSDN AA je program specificky navržen pro katedry vysokých škol vyučujících odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů Počítačová věda, Technika a Informační systémy. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

Podmínky využívání programu MSDN AA a přihlášení se do MSDN AA portálu, jsou pro studenty uvedeny na Portále OU.

Mgr. Michal Kusýn
administrátor MSDN AA na OU