FAQ

Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Kouzlo aplikované informatiky

Sympatická parta mladých lidí z polské univerzity Politechniki Śląskej w Gliwicach (Silesian University of Technology) oživila ve dnech 14. až 27. července 2015 budovu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Čtyři studentky a jedenáct studentů absolvovalo dvoutýdenní mezinárodní letní školu aplikované informatiky, kterou připravila Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jednacím jazykem byla angličtina a polština.

Program workshopů a přednášek byl velmi bohatý. Studenti se v laboratořích katedry informatiky a počítačů a Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Centra excelence IT4Innovations Ostravské univerzity seznámili s modelem inteligentního domu a principy jeho fuzzy řízení. Dalšími probíranými tématy byly například bezpečnost Internetu a počítačové sítě, tvorba responzivního webu (tedy webu, který přizpůsobí prohlížené stránky jak počítači, tak tabletu i smartphonu), řízení projektů, expertní systémy nebo neuronové sítě. Poslední uvedené téma bylo pro studenty něčím novým a neprobádaným. „Na to, že slyšeli řadu věci z oblasti neuronových sítí poprvé, byli nesmírně šikovní. Dokázali naprogramovat základní chování perceptronů, z nichž lze pak složit neuronovou síť,“ chválí mladé zahraniční studenty prof. Radim Farana, vedoucí Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Všechny tyto nástroje softcomputingu jako jsou fuzzy-logické řízení, expertní systémy, neuronové sítě, genetické algoritmy, evoluční algoritmy a podobně spojuje magické slovní spojení: umělá inteligence. Cílem tohoto vědního oboru je učit stroje přemýšlet a napodobovat chování lidského mozku při řešení různých problémů, které jsou pomocí klasických algoritmických postupů obtížně řešitelné. Díky čím dál sofistikovanějším algoritmům můžeme zpracovávat velké objemy dat v reálném čase. Už máme například inteligentní domy, inteligentní asistenty v autech či mobilech, robotické vysavače, inteligentní aplikace, umělá inteligence ovlivňuje i reklamní trh. Umělá inteligence je bezpochyby oborem budoucnosti, jehož atraktivitu zvyšuje i poněkud znepokojující otázka, zda strojová inteligence někdy převýší lidskou inteligenci a co pak může nastat...

Studenti si po celou dobu letní školy propojovali teorii s praxí. Vytvořili si svůj vlastní expertní systém, jeden byl například zaměřen na hodnocení kvality piva a další systém řešil schopnost studenta absolvovat zkoušku v závislosti na délce přípravy, náročnosti učitele a složitosti problému. Soutěžili také v programování pro řízení inteligentních domů pomocí systémů Loxone a programovali roboty. Kromě vzdělávacích aktivit v budově PřF OU studenti letní školy absolvovali také exkurze do coworkingového centra Viva Ostrava, do společnosti Tieto, do populárně naučného centra Svět techniky (Science and Technology Center) v areálu Dolních Vítkovic a do Landek parku do hornického muzea.

Tento pilotní projekt letní školy dopadl skvěle. Z řad akademiků katedry informatiky a počítačů, kteří s těmito zahraničními studenty na přednáškách a workshopech pracovali, zněla jen chvála na jejich výborné znalosti a na jejich akční a perfektní řešení všech zadaných úkolů. „Mohli by být inspirací i pro naše studenty. V průběhu workshopů byli velmi aktivní, bylo vidět, že mají opravdový zájem naučit se něčemu novému,“ hodnotí práci zahraničních studentů dr. Bogdan Walek, odborný asistent Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Spokojenost s letní školou vládla i na straně polských studentů.

„Mockrát děkujeme za spolupráci při organizaci letní školy. Naši studenti byli nadšeni, chválili zajímavé workshopy a vydařené exkurze. Jsem velmi ráda za spolupráci při organizaci letní školy a těším se na spolupráci při dalších projektech v budoucnu,“ uvedla jedna ze spoluorganizátorek Aldona Rosner z Politechniki Śląskej w Gliwicach.

Za rok chce katedra informatiky a počítačů s letní školou pokračovat a nabídnout ji dalším zahraničním skupinám z univerzit zaměřených na aplikovanou informatiku.

Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (1/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (2/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (3/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (4/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (5/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (6/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (7/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (8/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (9/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (10/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (11/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (12/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (13/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (14/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (15/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (16/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (17/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (18/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (19/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (20/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (21/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (22/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (23/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (24/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (25/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (26/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (27/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (28/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (29/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (30/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (31/32)Mezinárodní letní škola aplikované informatiky (32/32)

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 06. 08. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt