FAQ

Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Local Cisco Networking Academy

LCNA Ostravská univerzita poskytuje vzdělání v oboru počítačových sítí s důrazem na praktické dovednosti v obsluze a konfiguraci aktivních síťových prvků:

  • za školné pro zájemce z řad široké veřejnosti,
  • za příspěvek na materiál pro studenty zapsané do akreditovaného studijního oboru Ostravské univerzity (bez ohledu na formu studia).

CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM (CNAP) je program, který zaštiťuje společnost CISCO, která je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Jedná se o program zaměřený na výuku v oblastí počítačových sítí.

Cisco Networking Academy (CNA) je vzdělávací program, který seznamuje absolventy s počítačovými sítěmi a to jak v oblasti teoretických znalostí, tak i v oblasti praktických dovednosti. Důraz je přitom kladen na dovednosti praktické, z čehož vyplývá připravenost absolventů ihned nastoupit a aktivně se zapojit do praxe.

Akademie CISCO jsou orientovány na neziskový sektor a to zejména do oblasti školství. Výbornou alternativou je i poskytování těchto kurzu čekatelům na práci a to formou rekvalifikací.
Absolvent kurzu bude disponovat znalostmi, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání v oblasti počítačových sítí, okamžité a plnohodnotné zapojení, což má přínosný efekt jak pro samotného zaměstnance tak i pro zaměstnavatele. Program CNAP se zaměřuje jak na praktickou tak i teoretickou část. I když větší důraz je kladen na praktický přístup k řešení problémů, teoretická část je natolik obsáhlá, že umožňuje absolventovi vlastní pohled na věc a vede k inovaci již zažitých postupů.
Externí zájemci mají možnost absolvovat kurz po zaplacení 15 000 kč za jeden semestr. Tuto částku je třeba uhradit před začátkem kurzu. Pokud dojde k ukončení studia, je tato částka nevratná. V případě přerušení studia je možné se domluvit na nejbližším termínu dokončení studia.

Kontakt:
e-mail: lcnaosucz
 

RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Katedra informatiky a počítačů
30. dubna 22
701 00 Ostrava
Tel: 5970921298
e-mail: tomassochorosucz

Vlastník zprávy: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. | Aktualizováno: 21. 06. 2007
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt