FAQ

Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Hlavní směr výzkumu na katedře informatiky a počítačů PřF OU

Soft Computing pro IT

Soft computing není jednotným, uceleným oborem, nýbrž zahrnuje několik disciplín, které mohou být rozvíjeny samy o sobě. Sdružení pod jediné paradigma však umožňuje hledat (a nacházet) vzájemné souvislosti a využívat metody jedné disciplíny v jiné. Lze konstatovat, že vývoj soft computingu je charakterizován současným a vzájemně se velmi ovlivňujícím rozvojem jak teorie, tak i jejích aplikací.

Výzkumná činnost je realizována v 5 oblastech.

  1. Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů ikona pdf
  2. Metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur ikona pdf
  3. Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace ikona pdf
  4. Modelování podnikových procesů s využitím meta modelování a doménově specifického modelování ikona pdf
  5. Modelování rekonstrukce a vizualizace prostorových struktur ikona pdf
Vlastník zprávy: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. | Aktualizováno: 13. 03. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt