Jak vyučovat matematiku, aby děti bavila?

logolink

Na tuto otázku a mnoho dalších z oblasti výuky matematiky a vývoje stylu výuky tohoto předmětu se snažil odpovědět workshop „Čísla a jejich vlastnosti“, který připravila dne 30. srpna 2012 Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s iniciativou „Matematika pro každého“.

Workshop byl realizován v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách“, který podporuje vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji a konal se zároveň pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, která organizaci iniciativy „Matematika pro každého“ podporuje společně s Asociací středních škol a Asociací ředitelů základních škol.

Matematika není souhrn z „nebe spadlých“ vzorců

Úvodní slovo o stavu výuky matematiky a oblíbenosti matematiky mezi žáky a studenty pronesl Mgr. Daniel Kašička, ředitel gymnázia Hladnov.

Přední český didaktik a matematik doc. Eduard Fuchs z Masarykovy univerzity v Brně přednášel na téma „Přirozená čísla - od historie k současnosti“. Jeho přednáška se věnovala rozdílům ve vývoji pojmu „přirozené číslo“ v různých civilizacích, dále řešila matematické a mystické vlastnosti pojmu „číslo“ a vztahů mezi nimi, vztah mezi zápisy čísel a numerickým počítáním, ukázala, jak počítali Egypťané, Číňané a Řekové a zda lze žákům na přirozených číslech demonstrovat krásu matematiky.

Mgr. Jiří Kupčík, ředitel ZŠ Otická v Opavě, přednášel na téma „Vlastnosti čísel a matematiky“ a ve svém vystoupení zmínil některé vlastnosti čísla "pí" v návaznosti na převládající styl výuky matematiky v současnosti, věnoval se vlastnostem čísel z hlediska jejich představitelnosti, otázkám jak pracovat na představivosti v matematice, dále existenci či neexistenci univerzální metody výuky a nakonec se dotkl vlastností matematiky jako takové a objasnil důvody, které ho vedly k účasti ve sdružení „Matematika pro každého“.

Praktické matematické dílny

Po přednáškách se pokračovalo praktickými ukázkami ve třech dalších učebnách, kde vznikly jakési matematické dílny pro výuku matematiky na 1. a 2. stupni základních škol a pro výuku matematiky na středních školách.

Mgr. Olga Maturová ze ZŠ Matiční v Ostravě si připravila hrátky s čísly nejen pro nejmenší. Všechny její motivační úlohy si účastníci workshopu vyzkoušeli na sobě, aby je pak mohli včlenit do své výuky. Představila skládankovou metodu, kdy děti spolupracuji ve skupinách a musí poskládat všechny indicie při řešení problému.

Mgr. Marie Randáčková si připravila ukázkovou hodinu pro situaci, kdy žáci přecházejí z páté do šesté třídy. Řešila téma „Od zlomku k desetinnému číslu“ a ukázala například procvičování násobilky a úsudkování, práci se čtverečky, se zlomky a jednoduché slovní úlohy.

Mgr. Iva Skybová z gymnázia Hladnov v Ostravě si připravila ukázkovou hodinu pro výuku středoškoláků s názvem "Číslohrátky". Jelikož se učitelé matematiky potýkají s neochotou žáků přemýšlet, pracovat a dělat něco navíc, zaměřila se na ukázku úloh, které používá ve svých hodinách jako návnady pro žáky. Šlo o střípky z oblasti číselných oborů, hádání či tvorba čísla určitých vlastností, slovní úlohy naopak a úlohy typu „kde se stala chyba?“. Na závěr si připravila hraní s párátky a plastelínou.

Učitelé sami chtějí změnit styl výuky matematiky

Vztah žáka nebo studenta k matematice ovlivňuje učitel, nezáživný a zastaralý způsob výuky je třeba změnit tak, aby si děti matematiku oblíbily. K tomu je nutná spolupráce učitelů základních a středních škol a jejich motivace. A tento workshop, vzniklý ze spolupráce nezávislého seskupení z řad učitelů matematiky a ředitelů základních i středních škol a akademických pracovníků katedry matematiky na Přírodovědecké fakultě OU, se snažil být kouskem cesty k tomuto cíli. To, že výuku matematiky chtějí sami učitelé změnit, ukázala i účast na tomto workshopu - sešlo se tu 113 učitelů základních a středních škol!

Bližší informace o projektu a dalších připravovaných kurzech i workshopech naleznete na projekty.osu.cz/zokim.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Workshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnostiWorkshop Čísla a jejich vlastnosti