Tradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultě

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF) pořádala 1. února 2013 již 19. ročník Semináře o výuce matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol.

Účastníky semináře uvítali prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. a RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (oba z katedry matematiky PřF OU) a poté představil Mgr. Daniel Kašička (ředitel gymnázia Hladnov) iniciativu „Matematika pro každého“.

První dvě přednášky s názvem „Základní poučení o výrocích a množinách“ a „Maturitní příklady s uzavřenou a otevřenou odpovědí“ přednesl RNDr. Josef Kubát (předseda JČMF). Po přestávce přednášel na téma „Geometrická představivost a mnohostěny (aneb i učitelé si mohou hrát)“ prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), který s účastníky semináře prováděl i názorný test na geometrickou představivost.

Druhá část semináře probíhala ve dvou učebnách, v nichž byly praktické „dílničky pro učitele ZŠ a SŠ“. V jedné přednášela Mgr. Marie Kubíčková (SPŠEI Ostrava) na téma „Aplikace matematiky ve fyzice a elektrotechnice SŠ“ a ve druhé učebně se praktickým ukázkám na téma „Matematické soutěže a hry nejen pro výborné žáky na 2. stupni ZŠ“ věnovala Mgr. Zuzana Trzyniecká (ZŠ Generála Svobody Havířov).

Akce se zúčastnilo přes 90 učitelů nejen z Moravskoslezského kraje a zájem o tuto akci ukazuje, že cesta ke změně vnímání matematiky i způsob její výuky směřuje správným směrem.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultěTradiční seminář pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultě