Příběh o jednom ze světově nejproslulejších matematiků 20. století

logolink

Na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity zavítal 11. dubna významný maďarský matematik profesor Gyula Katona. Přednášel velmi zábavnou a poutavou formou o životě a díle jiného slavného maďarského matematika profesora Pála Erdőse. Přednášku navštívilo přes 50 posluchačů nejen z naší fakulty a měla velký úspěch.

Gyula Katona na PřF OUGyula Katona na PřF OUGyula Katona na PřF OUGyula Katona na PřF OU

Profesor Gyula Katona (nar. 1941) z Maďarské akademie věd v Budapešti je autorem více než 140 odborných článků. V nich se nejvíce věnuje kombinatorice, teorii grafů a kryptografii. Je také členem Bulharské akademie věd a Evropské akademie věd a byl hostujícím profesorem na několika amerických univerzitách. Je držitelem několika významných matematických cen a je známý například svým elegantním důkazem Erdős-Ko-Radoovy věty z kombinatoriky, v němž využil novou metodu, která se ukázala jako silný nástroj v extremální teorii množin. Mezi jeho záliby patří také jazyky. Mluví plynule anglicky, rusky, polsky a samozřejmě maďarsky. Velice nás překvapil, když na nás po příjezdu do Ostravy mluvil česky.

Do Ostravy profesor Katona přijel přednášet u příležitosti stého výročí narození profesora Pála Erdőse (1913-1996). Profesor Erdős patřil k největším a nejvšestrannějším matematikům všech dob. Publikoval více než 1500 odborných článků z desítek různých oblastí matematiky, zejména v teorii čísel, kombinatorice nebo v teorii množin. Na základě jeho výsledků se vyvinula teorie náhodných grafů, která má v současné době velké využití v informatice. Profesor Erdős v matematice spíše řešil problémy, než aby budoval nové teorie. Dá se říct, že pokud Erdős nějaký problém nebyl schopný vyřešit, pak tento problém zůstane ještě dlouho nevyřešený. Mezi nejznámější takové problémy patří Collatzova domněnka.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.