Studenti matematiky (nejen) na téma Jak uživit i nadále naši planetu

„Uživit planetu, energie pro život“ – téma právě probíhající světové výstavy EXPO 2015 v Miláně na první pohled nevypadá na to, že by se jím měl zabývat matematik. Opak je však pravdou - studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Lucie Schaynová, Magdaléna Kaczurová a Robert Bulava propojují aplikovanou matematiku s řešením aktuálních výzev a úloh z reálného světa současné společnosti.

Milánské výstavě EXPO 2015, která řeší například témata k zajištění a dostatku zdrojů jídla a pití na Zemi, hledání nových zdrojů potravy, snížení chudoby v rozvojových zemích a zlepšení kvality života, předcházela v červnu výstava Milset EXPO-Sciences International (ESI) 2015 v Bruselu. A právě na akci, zaměřené na mladé vědce z celého světa, prezentovala tříčlenná delegace studentů katedry matematiky PřF OU svůj projekt, věnující se operačnímu výzkumu. Lucie, Magda i Robert představili na ESI 2015 pod názvem „Useful mathematics“ aplikaci matematiky v oblasti zdravého životního stylu (zdravá výživa), šetrnosti k životnímu prostředí (minimalizace vodní stopy) a optimalizaci stravy v případě živelných katastrof. Nalézání optimálních řešení praktických problémů, které ve světě vznikají, řeší v rámci aplikované matematiky právě operační výzkum, který je disciplínou používájící pokročilých analytických metod.

Celosvětová výstava ESI se koná každé dva roky a je zaměřena na podporu vědeckých projektů mladých lidí v oblasti přírodních a technických věd. Sdílení a propojení různých vědeckých oborů je pro mladé vědce nejen inspirující, ale mohou navázat kontakty na mezinárodní úrovni a potkat zajímavé a významné osobnosti vědy a výzkumu. Letošního ročníku ESI, kterého se účastnil i nositel Nobelovy ceny za fyziku François Englert, se zúčastnilo kolem 1000 mladých vědců z 60 zemí světa, kteří prezentovali své projekty na více než 400 stáncích. Zúčastnily se státy Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie.

Všichni tři studenti matematiky, kteří reprezentovali Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity na ESI 2015, si pochvalují nejen možnost předvést svůj projekt s možností získat okamžitou zpětnou vazbu díky návštěvníkům svého stánku, ale i rozšíření obzorů obecně. „Tato výstava mě obohatila o poznání, že přes menší či větší kulturní rozdíly a jazykové bariéry jsme všichni stejní. Všichni máme vlastní tužby, přání, strachy a věříme v lepší zítřky a budoucnost své země. A věřte, že mnoho lidí, s kterými jsem na ESI mluvil, ve své zemi, například v Mexiku nebo Paraguayi, řeší mnohem složitější a závažnější problémy, než my v naší vlastní zemi. Přál bych si, aby více nadaných studentů nejen z ČR, ale i chudých zemí, mělo možnost navštívit podobnou výstavu a zažít tuto jedinečnou zkušenost,“ hodnotí svou účastna výstavě ESI Robert Bulava.

Každá výstava, nejen ESI, ale i EXPO, se věnuje celosvětovému tématu, kterému lidstvo společně čelí. „Jídlo je globální téma a setkáváme se s ním každý den. Můžeme se sami zamyslet nad tím, jak přispět. Jak zmenšit propast mezi nedostatkem potravin v rozvojových zemích a přebytkem v civilizovaných zemích,“ odpovídá Lucka na mou otázku, kam směřují její další aktivity. Věřím, že minimálně Lucie nebude chybět za dva roky na další světové výstavě ESI a pokud se podaří zajistit účast našich dalších studentů, bude to skvělý výsledek jejich úspěšných aktivit při jejich studiu.

Na závěr ještě poděkování Lucie Schaynové: „Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. se sídlem v Brně bychom rádi poděkovali, neboť bez vzájemné spolupráce by účast nebyla možná. Podporou skupiny byl doc. David Bartl a vedení katedry matematiky PřF OU, jenž umožnila čerpat finance z fondů Studentské grantové soutěže. Bez této finanční podpory by se uvedená akce nemohla uskutečnit. Také děkujeme Moravskoslezskému kraji a Beskydskému informačnímu centru za poskytnutí doprovodného materiálu. Celá účast byla přínosná a velice si jí ceníme.“

ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015ESI 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015