19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Ve středu dne 1. dubna 2009 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil už 19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž vznikla před osmnácti lety a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je pro studenty prvního a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších univerzit a 15 států v Evropě. Přijeli také studenti z Bogótské univerzity v Kolumbii. Jako pozorovatelé se zúčastnili zástupci z King Fahd university of minerals and petroleum ze Saúdské Arábie, kteří chtějí vyslat své studenty matematiky na následující 20. ročník soutěže Vojtěcha Jarníka, který se uskuteční tradičně na Ostravské univerzitě. Před touto soutěží se na každé univerzitě konala jednotlivá předkola, ze kterých byli studenti nominováni na soutěž do Ostravy. Jedná se  tedy o středoevropskou a z velké části evropskou elitu a většina těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech, respektive ti, kteří se umístili na předních místech. Jako obvykle přijeli i studenti z Oxfordu a to ve hvězdném obsazení. Itálii zastupovali studenti z Říma a Florencie. Nově se přidaly univerzity z Kijeva, Innsbrucku a Brém. Vůbec Německo mělo na soutěži hvězdné obsazení. Již zmíněné Brémy vyslaly zlaté a stříbrné medailisty a obdobně na tom byl Mnichov, Erlangen a Bonn. Samozřejmě v silném obsazení přijela Humboltova Univerzita v Berlíně. Mezi univerzity s vysoce kvalitním obsazením musíme zmínit i Prahu, Bratislavu, Varšavu, Sofii, Budapešť, Vídeň, Bělehrad atd. Celkem se soutěže Vojtěcha Jarníka zúčastnilo 12 zlatých medailistů z mezinárodních matematických olympiád. Bez nadsázky můžeme napsat, že to byla nejkvalitnější soutěž všech dob tady v Ostravě.

V úterý dne 31. března 2009 ve 9.00 zasedala mezinárodní jury složená ze 36 zástupců jednotlivých univerzit, která vybrala čtyři příklady do každé kategorie. Každá univerzita s sebou přivezla dva příklady, do každé kategorie jeden. Výběr příkladů není jednoduchá záležitost, protože se musí brát ohled nejen na kvalitu příkladu, ale také na jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, že všechny příklady by byly z algebry. Dále se zvolil předseda mezinárodní jury, profesor Wojtaszczyk z Varšavské univerzity, který celou tuto soutěž řídil. Mimo jiné tento delegát řídil mezinárodní jury i v minulém ročníku. Oficiální zahájení soutěže proběhlo ve středu dne 1. dubna 2009 od 8.30 v aule Ostravské univerzity. Zúčastnil se ho i ing. Svozil, starosta Moravské Ostravy a Přívozu. Vlastní soutěž začala od 9.30 na katedře matematiky PřF OU.

Studenti soutěžili o peníze. Za první místo v každé kategorii je 15.000 Kč za druhé 10.000 Kč a za třetí 5.000 Kč. Každý student za každý příklad získá jistý počet bodů, tyto body se sečtou a udělá se pořadník. Úlohy opravují jednotliví členové mezinárodní jury. Každá úloha každého studenta je opravena minimálně třikrát. Členové mezinárodní jury samozřejmě opravují úlohy anonymně.

Vyhlášení oficiálních výsledků proběhlo dne 2. dubna 2009 v aule Ostravské univerzity v 15.00. V první kategorii (první a druhý ročník vysokých škol) zvítězil Jacek Jendrej (Varšava), druhé místo patří Jakubu Koniecznemu (Krakow) a na třetím místě skončil Kestutis Česnavičius (Brémy).

Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník vysokých škol) bylo celkem 5 vítězů a to Ondrej Budáč (Bratislava), Vítězslav Kala (Praha), Przemysław Mazur (Krakow), Michał Pilipczuk (Varšava) a František Simančík (Oxford).

Celkem se zúčastnilo 164 studentů. 87 studentů v první kategorii a 77 studentů ve druhé kategorii. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii. Její organizátoři jsou student studenta a studenti studenta studenta jednoho z nejlepších českých matematiků matematiků všech dob, pražského matematika Vojtěcha Jarníka.

19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka