16. ročník Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

V pátek dne 29. ledna 2010 se na Katedře matematiky a na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil již 16. ročník Semináře matematiky a informatiky pro SŠ profesory a učitele ZŠ. Toto setkání se koná každým rokem ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (pobočka Ostrava). Konference byla rozdělena do dvou sekcí, a to na sekci matematiky a sekci informatiky.

V sekci matematiky byla na programu především problematika úloh středoškolské matematiky. První příspěvek v této sekci měl dr. Josef Kubát, bývalý ředitel gymnázia v Pardubicích a jeden z předních tvůrců didaktiky matematiky v České republice, přednášel na téma Metody řešení důkazových matematických úloh. Dále vystoupil dr. Dag Hrubý, ředitel gymnázia v Jevíčku, s příspěvkem Komplexní čísla. Na závěr semináře sekce matematiky informovala přítomné posluchače proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání dr. Petra Konečná o možnostech studia na Přírodovědecké fakultě OU a vedoucí Katedry matematiky prof. Olga Krupková podala informace o katedře.

V sekci informatiky přednášeli nejen členové katedry informatiky a počítačů (Ing. Eva Burianová, dr. Hashim Habiballa, doc. Cyril Klimeš), ale také učitelé, se kterými katedra spolupracuje již mnoho let (dr. Dagmar Brechlerová, Mgr. Marek Osuchowski, Ing. Pavel Smolka).

Konferenční poplatek činil 400 Kč na jednu osobu. Další informace můžete nalézt na stránkách o semináři, případně na:

Konference se zúčastnilo celkem 106 středoškolských profesorů a učitelů matematiky a informatiky (v sekci matematiky 74 a v sekci informatiky 32), a to nejen z Moravskoslezského kraje.

Sekce matematiky - dr. Josef Kubát přednáší na téma Metody řešení důkazových matematických úlohSekce matematiky - dr. Josef Kubát přednáší na téma Metody řešení důkazových matematických úlohPosluchači semináře sekce informatikySekce informatiky - Mgr. Martin Žáček prezentuje Informace o ECDLSekce informatiky - doc. Cyril Klimeš přednáší na téma KryptografieSekce informatiky - Mgr. Marek Osuchowski přednáší na téma Tvorba www stránekSekce matematiky - dr. Josef Kubát přednáší na téma Metody řešení důkazových matematických úlohSekce matematiky - přestávka s občerstvenímSekce matematiky - přestávka s občerstvenímSekce informatiky - přestávkaSekce informatiky - Ing. Pavel Smolka přednáší na téma Tvorba adaptivních testů ve výuce cizích jazyků s využitím ICTSekce matematiky - dr. Dag Hrubý přednáší na téma Komplexní číslaSekce matematiky - dr. Dag Hrubý přednáší na téma Komplexní číslaPosluchači semináře sekce matematikySekceinformatiky - dr. Hashim Habiballa přednáší na téma OlympiádySekce matematiky - dr. Dag Hrubý přednáší na téma Komplexní číslaSekce informatiky - Ing. Zuzana Oplatková přednáší na téma SW Mathematica pomůcka pro pedagogySekce matematiky - proděkanka dr. Petra Konečná prezentuje možnosti studia na PřF OUSekce matematiky - prof. Olga Krupková představuje Katedru matematikySekce matematiky - prof. Olga Krupková v živé diskuzi s dr. Hrubým

 

Prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., Doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D., Ing. Eva Burianová, Ph.D., Ing. Beáta Kapošváry