20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Ve čtvrtek dne 25. března 2010 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil už 20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž vznikla před devatenácti lety a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je pro studenty prvního a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších univerzit z 17 států v Evropě. Přijeli také studenti z Kolumbie a Ruska. Před touto soutěží se na každé univerzitě konala jednotlivá předkola, ze kterých byli studenti nominováni na soutěž do Ostravy. Jedná se tedy o evropskou elitu a většina těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech, respektive ti, kteří se umístili na předních místech. Nově se přidaly univerzity z Atén, Oděssy, Moskvy a Petrohradu. Mezi univerzity s vysoce kvalitním obsazením musíme zmínit i Prahu, Bratislavu, Varšavu, Sofii, Budapešť, Vídeň, Bělehrad a další. Celkem se soutěže Vojtěcha Jarníka zúčastnilo 9 zlatých medailistů z mezinárodních matematických olympiád. Bez nadsázky můžeme napsat, že to byla jedna z nejkvalitnějších soutěží všech dob tady v Ostravě.

Ve středu dne 24. března 2010 v 9.00 zasedala mezinárodní porota složená ze 32 zástupců jednotlivých univerzit, která vybrala čtyři příklady do každé kategorie. Každá univerzita s sebou přivezla dva příklady, do každé kategorie jeden. Výběr příkladů není jednoduchá záležitost, protože se musí brát ohled nejen na kvalitu příkladu, ale také na jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, že všechny příklady by byly z algebry. Dále se zvolil předseda mezinárodní poroty, profesor Géza Kós z Budapešťské univerzity, který celou tuto soutěž řídil. Tento delegát řídil mezinárodní porotu několikrát i v minulých ročnících. Oficiální zahájení soutěže proběhlo ve čtvrtek dne 25. března 2010 od 8.30 hod. v aule Ostravské univerzity. Zúčastnili se ho také Ing. Svozil, starosta Moravské Ostravy a Přívozu, a Mgr. Palková, náměstkyně hejtmana kraje. Vlastní soutěž začala od 9.30 hod. na katedře matematiky PřF OU.

Studenti soutěžili o peníze. Za první místo v každé kategorii bylo 15.000 Kč, za druhé 10.000 Kč a za třetí místo 5.000 Kč. Každý student za každý příklad získá jistý počet bodů, tyto body se sečtou a udělá se pořadník. Úlohy opravují jednotliví členové mezinárodní poroty. Každá úloha každého studenta je opravena minimálně třikrát. Aby se zaručila nestrannost členů poroty, jsou úlohy opravovány tak, že student, jemuž řešení patří, zůstává v anonymitě.

Vyhlášení oficiálních výsledků proběhlo dne 26. března 2010 v aule Ostravské univerzity v 15.00 hod. V první kategorii (první a druhý ročník vysokých škol) zvítězil Andrey Kotov (Moskva), druhé místo patří Jarosławu Burnemu (Varšava) a na třetím místě skončil László Miklós Lovász (Budapešť).

Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník vysokých škol) zvítězil Przemysław Mazur (Krakov), který spadá teprve do první kategorie, ale soutěžil ve druhé kategorii. Na druhém místě se shodně umístili Jakub Konieczny (Krakov), Balázs Strenner (Budapešť) a Pavel Zatitskiy (Petrohrad).

Celkem se soutěže zúčastnilo 163 studentů, z toho 84 studentů v první kategorii a 79 studentů ve druhé kategorii. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii. Její organizátoři jsou student studenta a studenti studenta studenta jednoho z nejlepších českých matematiků všech dob, pražského matematika Vojtěcha Jarníka. Organizace této soutěže je velice náročná a vyžaduje práci po celý rok.

Na financování 20. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka se podílelo Statutární město Ostrava.

Prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.RNDr. Jan Štěpnička, Ph.D.
katedra matematiky, PřF OU

20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka


logo logo