ISCAMI – International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics

Mezinárodní studentská konference o aplikované matematice a informatice se koná každý rok. Hlavním organizátorem je Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity v Ostravě spolu s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie SvF Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Na organizaci se podílí také katedra matematiky PřF OU. Bližší informace jsou uvedeny na adrese