Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování (Ph.D.)

Doktorandi v oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování mohou pracovat

V rámci oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování si pak doktorandi mohou zvolit jedno z následujících zaměření:

Diferenciální rovnice: geometrické, variační a optimalizační metody
Související oblasti výzkumu:
Školitelé:
Analytická teorie čísel
Související oblast výzkumu:
Školitelé:
Fuzzy modelování
Související oblast výzkumu:
Cíle studia:

Student tohoto zaměření získá potřebné znalosti z následujících oblastí:

  • teorie uspořádaných struktur (residuované svazy, MTL-, BL-, MV-algebry apod.),
  • fuzzy logika, teorie modelů,
  • aproximace funkcí pomocí různých transformací,
  • algoritmy inspirované živou přírodou (evoluční algoritmy, inteligence hejna/roje apod.),
  • metody fuzzy modelování ve zpracování dat (dolování informací z dat, strojové učení apod.),
  • metody založené na umělých neuronových sítích.

Podstatná část studia je věnována praktickému rozvíjení výše uvedených metod a jejich aplikacím, především v následujících oborech:

  • zpracování dat (dolování informací z dat, analýza časových řad a prognózování jejich vývoje, metody počítačového vidění apod.),
  • řízení a rozhodování založené na expertních znalostech,
  • umělá inteligence a modelování běžného lidského usuzování.
Školitelé:

Informace o studijním plánu

Obor Akademický rok
2016/2017
Akademický rok
2017/2018
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování informace informace
vizualizace vizualizace