Přírodovědecká fakulta OU má 2 nové profesory

Dne 24. června 2011 převzali v Praze v historické aule Karolina z rukou prezidenta republiky Václava Klause jmenovací dekret oceánolog doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. z katedry biologie a ekologie a matematik doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. z katedry matematiky, oba jsou akademickými pracovníky naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Doc. Ďuriše jmenoval prezident profesorem v oboru zoologie na návrh Vědecké rady Masarykovy university v Brně. Profesorské řízení doc. Ďuriše proběhlo v letech 2010 až 2011. V průběhu řízení byl hodnocen průběh a výsledky jak pedagogické, tak i vědecké práce doc. Ďuriše. Zvlášť byly oceňovány výsledky výzkumu v oblastech biologie sladkovodních raků a systematiky a ekologie mořských korýšů. Během posledních 15 let objevil kolem 20 nových, vědě dosud neznámých krevet a krabů. Zabývá se i video-dokumentací života pod vodní hladinou se záměrem zpřístupnit větší část svého video-archivu studentům při výuce. Doc. Ďuriš se například v posledních letech účastnil jako expert na tropické symbiotické krevety mezinárodní výzkumné expedice v Austrálii na ostrově Lizard (Velký bariérový útes).

Doc. Hančla jmenoval prezident profesorem v oboru aplikovaná matematika na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze. Profesorské řízení doc. Hančla proběhlo v letech 2009 až 2010. Doc. Hančl se v oblasti vědecké zaměřuje na teorii čísel - diofantické aproximace - vyjadřování čísel, v oblasti pedagogické pracuje především s matematickými talenty na Přírodovědecké fakultě OU a pravidelně organizuje prestižní Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka pro vysokoškolské studenty (již 20 ročníků této soutěže). Dále například publikoval asi 70 vědeckých článků, z toho více než 27 v impaktovaných časopisech. Celkově lze nalézt na internetu asi 2000 ohlasů na jeho vědeckou a pedagogickou činnost.

Slavnostní ceremonie předání profesorských dekretů se uskutečnila za přítomnosti ministra obrany Alexandra Vondry a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ivana Wilhelma. Spolu se Z. Ďurišem a J. Hančlem bylo profesory jmenováno dalších 78 akademiků českých vysokých škol.

Slavnostní předávání profesorských dekretů ve Velké aule KarolinaAkademici českých vysokých škol na slavnostním aktu předávání profesorských dekretůPrezident republiky jmenoval doc. Ďuriše z katedry biologie a ekologie PřF OU profesorem v oboru zoologiePrezident republiky jmenoval doc. Hančla z katedry matematiky PřF OU profesorem v oboru aplikovaná matematika