18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

Dne 3. února 2012 na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě proběhl ve spolupráci s organizací Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) již 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. Letošní ročník se konal v rámci oslav 150. výročí založení JČMF a 55. výročí vzniku její ostravské pobočky.

Celodenní akce, zařazená do projektu JČMF „Matematika pro všechny“, byla nabita velmi zajímavými přednáškami z různých oblastí výuky matematiky, které prezentovali významní členové JČMF, doktor Kubát a docent Fuchs. Doktor Kubát se v prvním bloku zabýval tématem „Eukleidovská a neeukleidovské geometrie“. Druhou polovinu semináře vedl docent Fuchs na témata „Co ještě nevíme o přirozených číslech“ a „Chaos a kvadratické funkce“. Poutavá forma doplněná o velký počet názorných ukázek pomůže posluchačům při zatraktivňování výuky.

Úspěch celé akce stvrdila účast téměř stovky učitelů ze škol z celého Moravskoslezského kraje.

18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol