22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

V pátek dne 30. března 2012 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil už 22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž vznikla před jednadvaceti lety a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je pro studenty prvního a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 41 univerzit z 17 států v Evropě. Před touto soutěží se na každé univerzitě konala jednotlivá předkola, ze kterých byli studenti nominováni na soutěž do Ostravy. Jedná se tedy o evropskou elitu a většina těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech, respektive ti, kteří se umístili na předních místech. Letos poprvé přijeli i studenti z univerzity v Cambridge. Mezi univerzity s vysoce kvalitním obsazením musíme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. Celkem se soutěže Vojtěcha Jarníka zúčastnilo 9 zlatých medailistů z mezinárodních matematických olympiád. Bez nadsázky můžeme napsat, že to byla jedna z nejkvalitnějších soutěží všech dob tady v Ostravě.

Celkem se soutěže zúčastnilo 153 studentů, z toho 84 studentů v první kategorii a 69 studentů ve druhé kategorii. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii. Její organizátoři jsou student studenta a studenti studenta studenta jednoho z nejlepších českých matematiků všech dob, pražského matematika Vojtěcha Jarníka. Organizace této soutěže je velice náročná a vyžaduje práci po celý rok.

Ve čtvrtek dne 29. března 2012 v 9.00 zasedala mezinárodní porota složená ze zástupců jednotlivých univerzit, která vybrala čtyři příklady do každé kategorie. Každá univerzita navrhla několik příkladů do každé kategorie. Výběr příkladů není jednoduchá záležitost, protože se musí brát ohled nejen na kvalitu příkladu, ale také na jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, že všechny příklady by byly z algebry. Dále se zvolil předseda mezinárodní poroty, profesor Géza Kós z Budapešťské univerzity, který celou tuto soutěž řídil. Profesor Kós řídil mezinárodní porotu několikrát i v minulých letech. Oficiální zahájení soutěže proběhlo v pátek 30. března 2012 od 8:30 hod. v aule Ostravské univerzity. Vlastní soutěž začala v 9:00 hod. na katedře matematiky PřF OU.

Každý student za každý příklad získá jistý počet bodů, tyto body se sečtou a udělá se pořadník. Úlohy opravují jednotliví členové mezinárodní poroty. Každá úloha každého studenta je opravena minimálně třikrát. Aby se zaručila nestrannost členů poroty, jsou úlohy opravovány tak, že student, jemuž řešení patří, zůstává v anonymitě.

Vyhlášení oficiálních výsledků proběhlo dne 31. března 2012 v aule Ostravské univerzity v 15.00 hod. V první kategorii (první a druhý ročník vysokých škol) zvítězili Damian Orlef (Varšava) a Lisa Sauermann (Bonn), druhé místo nebylo uděleno a na třetím místě skončil Felix Dräxler (Cambridge).

Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník vysokých škol) zvítězili Jakub Konieczny (Krakov) a Ievgen Makedonskyi (Kyjev), druhé místo opět nebylo uděleno a na třetím místě skončili Pavel Galashin a Vladislav Volkov (oba Petrohrad).

22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka