FAQ

Katedra matematiky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

Kontaktujte nás
Popis cesty k nám

  
cz   en


Navazující magisterské programy

Pod těmito programy jsou zařazeny studijní obory, které jsou určeny absolventům bakalářského studia (i na jiné škole) a, jak z názvu vyplývá, na toto studium navazují. Standardní délka studia těchto oborů je 2 roky. Po absolvování student získá titul magistr (Mgr.). Ve všech uvedených oborech mohou absolventi vykonat také státní rigorózní zkoušku a získat titul doktor přírodních věd (RNDr.).

Studijní program N1103 Aplikovaná matematika:
obor 1103T004 Aplikovaná matematika.

Studijní program N1101 Matematika:
obor 7504T088 Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové),
obor 7504T088 Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové).
Vlastník zprávy: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. | Aktualizováno: 23. 02. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt