FAQ

Katedra matematiky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

Kontaktujte nás
Popis cesty k nám

  
cz   en


Granty na katedře matematiky v roce 2017

Řešitel* / Spoluřešitel Projekt
F. Luca* GAČR 17-02804S Vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace. (2017–2019)
O. Rossi* SGS12/PřF/2016–2017: Geometrická mechanika, optimalizace a teorie čísel. (2016–2017)

Spolupráce na řešení projektu

Spolupracovníci Projekt
V. Ferdiánová
P. Konečná
OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 "PŘÍRODA"
PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel (2017–2019).
Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., katedra fyziky PřF OU

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt