OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra matematiky

Olga Rossi

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
místnost, podlaží, budova: A 117, budova A
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2144
734 390 800
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~rossi/

Vzdělání a kvalifikace

1984absolventka MFF UK v Praze, matematická fyzika
1984RNDr., matematická fyzika, MFF UK, Praha
1992CSc., geometrie a topologie, UK, Praha
1997habilitace, obor geometrie a topologie, Masarykova univerzita
1999DrSc., obor geometrie a topologie, Masarykova univerzita
2004jmenování profesorkou, obor obecná a matematická fyzika, Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměstnání, praxe

2010 – dosudprofesorka, vedoucí katedry matematiky, OU Ostrava
2003 – 2010docentka, profesorka, UP Olomouc
2002 – 2010docentka, profesorka, OU Ostrava, částečný úvazek
1990 – 2003odborná asistentka, docentka, SU Opava
1984 – 1990studijní pobyt, MU Brno

Odborné zaměření

variační geometrie,
matematická fyzika,
geometrie diferenciálních rovnic

Akademické funkce a členství v orgánech

Rada vlády pro VVI: členka Expertního panelu pro Matematiku od 2016
Národní akreditační úřad: hodnotitelka pro oblasti vzdělávání Matematika, Fyzika
členka Komise AV ČR pro obhajoby DSc. v oboru Jaderná, subjaderná a matematická fyzika, od 2017
International Union of Pure and Applied Physics: členka Komitétu pro Matematickou fyziku od 2015
členka EMS Committee for Women in Mathematics Evropské matematické společnosti, od 2017
GAČR: předsedkyně Panelu pro Matematiku 2013–2015
GAČR: místopředsedkyně Panelu pro Matematiku 2011–2013
GAČR: členka Oborové komise pro Vědy o neživé přírodě 2011–2015
Stefan Banach International Mathematical Center (Varšava): členka Mezinárodní vědecké rady 2010–2017
JČMF, sekce Matematické fyziky, členka výboru, od 2011
Česká matematická společnost, členka výboru, 2006–14
členka vědeckých rad (VR OU od 2011, VR PřF OU od 2010)
členka RVH OU, od 2017

Hostování v zahraničí

2009 – dosudAdjunct professor (honorary), La Trobe University, Melbourne, Australia
2014 – 2015Guest Professor, Ghent University, Belgium
2013 – 2014Guest Professor, Stockholm University, Sweden
2004IAS Distinguished Fellow, Institute for Advanced Study, La Trobe University, Melbourne, Australia

Členství v redakčních radách

editor–in–chief časopisu Communications in Mathematics (De Gruyter)
editorka impaktovaného časopisu Differential Geometry and Applications (Elsevier)

Ocenění

Cena rektora Univerzity Karlovy, 1984
Pamětní medaile Slezské Univerzity v Opavě, 2001
Bronzová medaile Slezské Univerzity v Opavě, 2001
Pedagogické vyznamenání Jednoty českých matematiků a fyziků 2002
Plaketa Cankaya University, Ankara, Turecko, 2004
Čestná členka Balkan Society of Geometers, od 2009
Čestné uznámí Jednoty českých matematiků a fyziků 2010


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub