OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Barbara Baarová


„Život je zajímavý právě
pro tu možnost uskutečnit nějaký sen“

Paulo Coelho

Barbara Baarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Barbara Baarová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:didaktika geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2370
775 132 888
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018.
Baar, V. a Baarová, B. De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea. Studies in Political and Historical Geography. 2017, roč. 6, s. 267-303. ISSN 2300-0562.
Baarová, B., Baar, V., Fogaš, A. a Slobodníková, I. Konflikty na politickej mape sveta:. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 177-201. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baar, V., Baarová, B. a KURFÜRST, J. Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii. Medzinárodné vzťahy. 2017, roč. XV, s. 219-251. ISSN 1336-1562.
Baarová, B. Podróże bliskie i dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ. 2015.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica. 2014, roč. 2014, s. 196-206. ISSN 2084-5456.
Baarová, B. Přírodní vědy moderně a interaktivně. 2013.
Baarová, B. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 2012.

Všechny publikace

Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018.
Baar, V. a Baarová, B. De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea. Studies in Political and Historical Geography. 2017, roč. 6, s. 267-303. ISSN 2300-0562.
Baarová, B. Den Země. 2017.
Baarová, B., Baar, V., Fogaš, A. a Slobodníková, I. Konflikty na politickej mape sveta:. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 177-201. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baar, V., Baarová, B. a KURFÜRST, J. Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii. Medzinárodné vzťahy. 2017, roč. XV, s. 219-251. ISSN 1336-1562.
Baarová, B. Podróże bliskie i dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Na slovíčko s objevitelem pramenů Amazonky. 2017.
Baarová, B. Studijní pobyt - Uniwersytet Warszawski. 2017.
Baarová, B. a Baar, V. Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 169-176. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baarová, B. Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku. In: Školská geográfia - súčastnosť a perspektivy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2017.
Baarová, B. Den Země: Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni. 2016.
Baarová, B. Migrace v české geografické edukaci: Migrace jako téma výuky v České republice a ve Spolkové republice Německo. In: XIV. Česko - německá konference o učebnicích. České Budějovice: Karlova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2016.
Baarová, B. a Baar, V. New Political Geography. In: P. Karvánková, D. Popjaková, M. Vančura, J. Mládek.. Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Switzerland: Springer, 2016. s. 229-252. ISBN 978-3-319-43613-5.
Baarová, B. Obraz Polski w czeskich podrecznikach do geografii. In: Posiedzenie Polsko-Czeskiego Zespolu ds. Podrecznikow Szkolnych. Poznan: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 2016.
Siwek, T. a Baarová, B. Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie. In: Kongres Czechoznawstwa Polskiego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Baarová, B. Profil absolventů učitelství geografie v Česku. In: Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 247-253. ISBN 978-80-7394-619-7.
Baarová, B. ROZDÍLY V PŘÍPRAVĚ STUDENTŮ NA SLOVENSKU A V ČESKU. In: Geografické aspekty stedoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2016.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Co nás spojuje a v čem se lišíme?. 2016.
Baarová, B. Studijní pobyt - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2016.
Baarová, B. Studijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2016.
Baarová, B. Tuvinskij gosudarstvennyj universitet. 2016.
Baarová, B. Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolityka i geokultura w wybranych regionach na 3 stopniach nauczania w Czechach. In: NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO. Poznan: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2015.
Baarová, B. Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management. 2015.
Baarová, B. Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
Baarová, B. Regionální zpravodajství. 2015.
Baarová, B. Religious Policy in De Facto States of Caucasus - Abkhazia and South Ossetia. In: SGEM 2015: International Multidisciplinary Scientefic Conference on Social Sciences and Arts: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference Proceedings, Volume 1 2015-08-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM 2015, 2015. SGEM 2015, 2015. s. 291-298. ISBN 978-619-7105-46-9.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Nabízíme novou perspektivu. 2015.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica. 2014, roč. 2014, s. 196-206. ISSN 2084-5456.
Szkurlat, E. a Baarová, B. Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce. In: Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo UŁ, Lódź, 2014. s. 153-172. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. ISBN 978-83-7969-420-4.
Baar, V. a Baarová, B. Malé státy Oceánie ve 21. století. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 2-5. ISSN 1210-3004.
Baarová, B. Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ. 2014.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. In: International Seminar of University Specialists in Didactics and Teachers of Geography and Nature Studies. Kraków: Departament of Didactic Geography, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. 2013.
Baarová, B. Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce. In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Edukacja Geograficzna w Polsce i na świecie. Łódź: Zakład Dydaktyki Geografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki. 2013.
Baarová, B. Přírodní vědy moderně a interaktivně. 2013.
Baarová, B. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 2012.


ZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
DGSSXDidaktika geografie středních škol II
DGSSYDidaktika geografie středních škol I
DIGE1Didaktika geografie 1
DIGE2Didaktika geografie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
MCRASDestinace cest. ruchu - Asie a Oceánie
PPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
PPXS1Průběžná pedagogická praxe na SŠ 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe na SŠ 2
PRIRUPřírodní složky Země pro učitelství Ge
PROP1Propedeutika 1 - úvod do studia geograf.
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
SEPR1Seminář k průběžné pedagogické praxi 1
SEPR2Seminář k průběžné pedagogické praxi 2
SESGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
SPPXGSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SPXSSSouvislá pedagogická praxe na SŠ
TPXUPTerénní praxe v urb. a rur. prost.
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
XUVGEÚvod do studia oboru
YDGZ1Didaktika geografie 1
YDGZ2Didaktika geografie 2
YDGZ3Didaktika geografie III
YOBZPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y1DS1Didaktika geografie pro SŠ I
Y1DS2Didaktika geografie pro SŠ II
Y1OBPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y3DG1Didaktika geografie pro SŠ 1
Y3DG2Didaktika geografie pro SŠ 2
Y3DG3Didaktika geografie pro SŠ 3
Y3IPRIndividuální didaktický projekt
6ASPRAsistenská praxe
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ge
7SFGUSeminář z FG pro učitelskou praxi
7SSGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
7UVGEÚvod do studia geografie


AutorNázev práceTypRok
Fröde KateřinaDolní oblast Vítkovic jako místo pro výuku geografiediplomová 2017 
Slivková MarkétaKomparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školáchdiplomová 2017 
Bártová LucieUčitelství geografie v terciárním vzdělávání v Česku a na Slovenskudiplomová 2016 
Kotzurová HanaHlučínsko: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2016 
Machů ŠárkaKomparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školáchdiplomová 2016 
Hofer IvoAplikace agroturistiky ve výuce geografie na ZŠ a SŠdiplomová 2015 
Riedlová ŽanetaStruktura geografického učiva v předmětu vlastivěda a jeho návaznost na předmět zeměpisdiplomová 2015 
Tioková ZuzanaOstrava Poruba: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Šimečka RenéVýuka v terénu - pozitivní a negativní dopad antropogenní činnosti v okolí Doubravybakalářská 2017 
Víšková BarboraSpecifika výukových metod v prospěchově slabých třídáchbakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub