OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

David Walter Novák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. David Walter Novák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 147, budova L
funkce:
obor činnosti:projektové řízení, environmentální geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)31800
telefon, mobil: 553 46 2337
732 123 903
e-mail: david.novak@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Novák, D. W. Příběh sebeobnovy: revitalizace brownfieldů v Třanovicích. Třanovice: Obec Třanovice, 2015. 74 s. ISBN 978-80-260-9218-6.
Novák, D. W. Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?. In: Venkovská krajina 2015. Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. 2015.
Novák, D. W. Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?. In: Venkovská krajina 2015. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2015. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2015. s. 68-73. ISBN 978-80-7458-070-3.
Novák, D. W. Geografie a rozvoj venkova. 2014.
Tichá, I. a Novák, D. W. Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Těšínsko. 2014, roč. 57, s. 23-28. ISSN 0139-7605.
Novák, D. W. Geografie a rozvoj venkova. 2013.
Novák, D. W. Geografie obyvatelstva a demografie. 2013.
Novák, D. W. Projektové řízení v územním rozvoji. 2013.
Tichá, I. a Novák, D. W. Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. 2012, roč. 55, s. 27-31. ISSN 0139-7605.
Novák, D. W. Potřeby a rozvoj venkovských společenství. In: Jak na integrované strategie rozvoje území pro MAS. Bělotín: Místní akční skupina Opavsko. 2012.
Novák, D. W. Strategické plány rozvoje obcí a regionů a hodnocení jejich kvality. In: Jak na integrované strategie rozvoje území pro MAS. Bělotín: Místní akční skupina Opavsko. 2012.
Novák, D. W. Udržitelný rozvoj venkovských společenství. In: Udržitelný rozvoj na venkově. Třanovice: Třanovice služby, o.p.s.. 2012.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Novák, D. W. Hodnocení strategického plánu LEADER. In: Evaluace strategického plánu LEADER. Zlín: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. 2011.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Novák, D. W. Strategický plán a jeho hodnocení. In: Evaluace strategického plánu LEADER. Zlín: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. 2011.
Novák, D. W. Hodnocení procesů strategického řízení ve venkovských obcích a mikroregionech. In: Venkovská krajina 2010. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2010. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2010. s. 125-129. ISBN 978-80-87154-43-4.
Novák, D. W. Mladá generace a rozvoj venkova. In: Setkání členů Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji. Hlavnice: Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji. 2010.
Novák, D. W. Mladá generace a rozvoj venkova. Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova ČR. 2010, roč. 2010, č. 2010, s. 14-14.
Novák, D. W. Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Novák, D. W. Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 578-583. ISBN 978-80-7368-903-2.
Novák, D. W. Strategická analýza. In: Školení akčních koordinačních týmů k projektu Euro NET. Ropice: Sdružení obcí povodí Stonávky. 2010.
Novák, D. W. Strategická koncepce. In: Školení akčních koordinačních týmů k projektu Euro NET. Ropice: Sdružení obcí povodí Stonávky. 2010.
Novák, D. W. Strategické plány rozvoje obcí a regionů a hodnocení jejich kvality. In: XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Masarykova univerzita, 2010. s. 199-205. ISBN 978-80-210-5210-9.
Novák, D. W. Strategický management rozvoje obcí a regionů a hodnocení jeho kvality. In: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Masarykova univerzita, 2010. s. 380-386. ISBN 978-80-210-5273-4.
Novák, D. W. Úvod do strategického řízení. In: Školení akčních koordinačních týmů k projektu Euro NET. Třanovice: Sdružení obcí povodí Stonávky. 2010.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7368-453-2.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko. 2008.
Novák, D. W. Inovační potenciál venkova - teorie a praktické příklady. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 89-93. ISBN 80-7368-262-1.
Novák, D. W. MAS Pobeskydí. In: Konference k programu LEADER. Praha: European Commission a Ministerstvo zemědělství ČR, 2007. European Commission a Ministerstvo zemědělství ČR, 2007.
Novák, D. W. Inovativní přístupy v mikroregionu obcí povodí Stonávky. In: Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 56-69. ISBN 80-7368-261-3.
Novák, D. W. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice. In: Případové studie regenerace brownfieldů. 1. vyd. Brno: Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, 2006. s. 18-21.
Novák, D. W. Vesnická průmyslová zóna Třanovice. In: Průmyslová krajina 2006. Opava: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Slezská univerzita v Opavě, 2006. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Slezská univerzita v Opavě, 2006. s. 74-81. ISBN 80-239-6710-X.
Novák, D. W. Význam spolupráce a komunikace v územním rozvoji - zkušenosti z Pobeskydí. In: Národní konference o venkovu. Valeč: MAS Vladař, 2006. MAS Vladař, 2006.
Novák, D. W. Zkušenosti s implementací přístupu LEADER v České republice. In: Záverečná konferencia k projektu PROMISE. Svätý Jur: Academia Istropolitana Nova, 2006. Academia Istropolitana Nova, 2006.
Novák, D. W. Životní prostředí jako vzájemnost vnitřních a vnějších procesů společenské koheze v podmínkách mikroregionu obcí povodí Stonávky. 2006.
Novák, D. W. Inovace a jejich role při obnově venkova - případová studie území v působnosti MAS Pobeskydí. In: Evropská konference o venkovu - LEADER. Valeč: MAS Vladař, o.p.s., 2005. MAS Vladař, o.p.s., 2005.
Novák, D. W. Environmentální aspekty sociálního a ekonomického růstu - případová studie venkovská průmyslová zóna Třanovice. In: Venkovská krajina 2004. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. ZO ČSOP Veronica, 2004. s. 124-127. ISBN 80-239-2822-8.
Novák, D. W. Venkovská průmyslová zóna Třanovice - studie prostorových souvislostí. Třanovice: Třanovice služby, o.p.s., 2004. 34 s.
Novák, D. W. Venkovská průmyslová zóna Třanovice - studie prostorových souvislostí. Třanovice: Třanovice služby, o.p.s., 2003. 20 s.
Novák, D. W. Aplikace teritoriálního marketingu na sektor cestovního ruchu na příkladu mikroregionu Jablunkov. 2002.


AutorNázev práceTypRok
Bělíková KateřinaRozvoj nejmenších venkovských obcí v Českudiplomová 2017 
Maxová SimonaVeřejný prostor a rozvoj venkovadiplomová 2017 
Podhajský MatějVenkovské pošty a jejich perspektivydiplomová 2017 
Bartošová HanaProstorová diferenciace dynamiky a struktury venkovského obyvatelstva Moravskoslezského krajediplomová 2016 
Pavlíková KateřinaUdržitelný rozvoj venkova na příkladu Hostětínadiplomová 2016 
Chřibek LukášPřístupy k rozvoji venkova na příkladu mikroregionu Hlučínskodiplomová 2015 
Dostálová MonikaLETS a rozvoj venkovadiplomová 2015 
Marková RadkaStrategické řízení v územním rozvoji na příkladu Českého Těšínadiplomová 2015 
Prymusová MichaelaGovernance rozvoje venkova na příkladu MAS Opavskodiplomová 2015 
Bluma JindřichKomunitní plánování rozvoje obcí a regionů na příkladu Tučínadiplomová 2014 
Chromíková EvaProjektové řízení v územním rozvoji na příkladu projektu XVI. výzva pro Hukvaldydiplomová 2013 
Gofrojová ZuzanaPřístupy k rozvoji venkova na příkladu Hranickadiplomová 2013 
Kohútová PetraPřístupy k rozvoji venkova na příkladu mikroregionu Venkovdiplomová 2013 
Koprajdová PetraKomunitní plánování rozvoje obcí a regionů na příkladu Skotnicediplomová 2013 
Semelová JanaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Zlínadiplomová 2013 
Ševčíková HanaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Ostravydiplomová 2013 
Škvaridlová PetraLEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Horňácko a Ostrožskodiplomová 2013 
Harbichová JanaObnovitelné zdroje energií a jejich potenciál pro rozvoj území na příkladu Jesenickadiplomová 2012 
Imrich RomanProměny dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981-2010diplomová 2012 
Kelarová DominikaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu mikroregionu Hranickodiplomová 2012 
Machala PavelStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Frýdku-Místkudiplomová 2012 
Spaček MichalStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Karvinédiplomová 2012 
Valko LuděkProměny dynamiky obyvatel Pardubického kraje v letech 1981-2005diplomová 2012 
Závěšická BeátaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Nového Jičínadiplomová 2012 
Matonoha MilanStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Kopřivnicediplomová 2011 
Semelová LenkaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu mikroregionu Luhačovské Zálesídiplomová 2011 
Žáková VendulaPřístupy k rozvoji venkova na příkladu mikroregionu Frýdlantsko-Beskydydiplomová 2011 
Bajerová LenkaPřístupy k rozvoji venkova na příkladu Poodřídiplomová 2010 
Kresta JanVliv projektu výstavby průmyslového areálu Hyundai na rozvoj obce a jejího okolídiplomová 2010 
Lindovský MartinVliv rozvojových projektů v oblasti infrastruktury cestovního ruchu na rozvoj obce Ostravice a jejího okolídiplomová 2010 
Máchová IvanaVliv projektu rozšíření golfového hřiště v Kravařích na rozvoj obce a jejího okolídiplomová 2010 
Zima JiříPřístupy k rozvoji venkova na příkladu Broumovskadiplomová 2010 
Genčiová KateřinaLEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Poodřídiplomová 2009 
Marková LenkaLEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Rýmařovskodiplomová 2009 
Maryniok TomášPriority rozvoje Třineckadiplomová 2009 
Rusková EvaStrategické řízení v rozvoji obcí a regionů na příkladu Jesenickadiplomová 2009 
Florián TomášRegionální muzea a jejich význam - případová studie okresu Frýdek-Místekbakalářská 2017 
Gilar MarekAutonomie a populační dynamika venkova na příkladu Středočeského krajebakalářská 2017 
Haltmarová TerezaVenkovský maloobchod a jeho perspektivybakalářská 2017 
Hýllová LuciaVenkovské školy a jejich perspektivybakalářská 2017 
Drastík JiříVenkovská muzea v České republicebakalářská 2016 
Kirmanová MarkétaStrategické plánování v českých venkovských obcích a mikroregionechbakalářská 2016 
Ostárek MartinRestrukturalizace venkovského osídlení Libereckého krajebakalářská 2016 
Pohorská BlankaVesnice roku v Moravskoslezském krajibakalářská 2016 
Schachlová NikolaKomunitní plánování v českých městechbakalářská 2016 
Maxová SimonaRozvoj venkova na příkladu Osoblažskabakalářská 2015 
Podhajský MatějRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Šumperský venkovbakalářská 2015 
Šafránová PavlaGovernance rozvoje venkova na příkladu MAS Moravskoslezského krajebakalářská 2015 
Vojtovičová JanaVenkovská podnikatelská zóna v Třanovicíchbakalářská 2015 
Bartošová HanaRestrukturalizace venkovského osídlení současného Moravskoslezského krajebakalářská 2014 
Benediktová MartinaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Zábřežskobakalářská 2014 
Fraisová DenisaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Moštěnkabakalářská 2014 
Gluszná PetraRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Rožnovskobakalářská 2014 
Kniezková AdélaRestrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého krajebakalářská 2014 
Kučera JiříDynamika a struktura obyvatelstva okresu Prostějovbakalářská 2014 
Novotný MarekRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Oderskobakalářská 2014 
Špačková JanaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu měst a obcí povodí Ondřejnicebakalářská 2014 
Vochalová MonikaDynamika a struktura obyvatelstva okresu Nový Jičínbakalářská 2014 
Gallus AdamDynamika a struktura obyvatelstva okresu Vsetínbakalářská 2013 
Vdolečková DagmarProjektové řízení v územním rozvoji na příkladu projektu Ovocný sad Hošťálkovicebakalářská 2013 
Bluma JindřichRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Záhoří - Helfštýnbakalářská 2012 
Prymusová MichaelaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Matice Slezskábakalářská 2012 
Suková VeronikaVliv přirozené a migrační dynamiky na demografickou strukturu obyvatel okresu Frýdek-Místekbakalářská 2012 
Tomašková GabrielaVliv přirozené a migrační dynamiky na demografickou strukturu obyvatel okresu Ostrava-městobakalářská 2012 
Juráková AlenaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu Žermanické a Těrlické přehradybakalářská 2011 
Kalužová MiroslavaRozvoj venkova na příkladu mikroregionu obcí povodí Stonávkybakalářská 2011 
Mertová VěraRozvoj venkova na příkladu Jablunkovskabakalářská 2011 
Zachovalová LudmilaRozvoj venkova na příkladu Náměšťskabakalářská 2011 
Gofrojová ZuzanaRozvoj venkova na příkladu Hranickabakalářská 2010 
Bajerová LenkaRozvoj venkova na příkladu Poodříbakalářská 2008 
Dusbaba JanRozvoj venkova na příkladu Krkonošbakalářská 2008 
Vacek PavelRozvoj venkova na příkladu Hrušovanskabakalářská 2008 
Zima JiříRozvoj venkova na příkladu Broumovskabakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.