FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Mezinárodní konference „Migrace a rozvoj“, 4-5.září 2007 na Ostravské univerzitě

Na začátku září 2007 hostila katedra sociální geografie a regionálního rozvoje při Přírodovědecké fakultě OU mezinárodní konferenci „Migration and Development“, jejíž realizace byla umožněna na základě grantu uděleného Evropským sociálním fondem. Vztahy mezi migrací obyvatel, životním prostředím a rozvojem se za poslední desetiletí stávají čím dál více aktuální nejen z vědeckého, ale i společenského a politického pohledu. Zmíněné problematiky se čím dál častěji stávají obsahem článků a studií v odborné zahraniční literatuře i mezinárodních politických jednání.

Konference byla rozdělena do tří základních panelů věnovaných tématům migrace, rozvoje a environmentální migrace, kde zaznělo celkem 37 příspěvků, všechny v angličtině. Účastníci konference pocházeli ze všech kontinentů planety, vyjma Afriky a Antarktidy a vědeckou záštitu pro její realizaci formou členství ve vědecké radě konference i svou osobní účastí poskytli špičkových odborníků ve svém oboru, včetně několika vědců světového věhlasu.

Úvod konference obstarali svými přednáškami Prof. Janos J. Bogardi z Institute for Environment and Human Security, United Nations University, Bonn (předseda vědecké rady); Prof. Graeme Hugo z Department of Geographical and Environmental Studies, The University of Adelaide; Prof. Ronald Skeldon z Department of Geography at University of Sussex, a Doc. Dušan Drbohlav z  Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Karlovy Univerzity v Praze. Mezi hlavní témata konference patřila pracovní migrace a její vztah k lokálnímu či regionálnímu rozvoji, etnická migrace a další migrační aspekty, souvislosti mezi rozvojem a mezinárodní migrací, problematika rozvojové spolupráce a rozvoje obecně, environmentální migrace z teoretického přístupu i pohledu případových studií, aj. Konference se aktivně zúčastnili i čeští studující magisterských oborů z nichž tři získali stipendium umožňující pokrytí cestovních nákladů a ubytování po dobu konference. Společně s dalšími studujícími byli zařazeni do jednotlivých sekcí tak, aby mohli přednést svůj příspěvek v mezinárodním prostředí, které je ak mohlo motivovat a inspirovat v dalším odborném vývoji.

Podrobnosti, jednotlivé prezentace a fotografie z konference je možné najít na webu konference.


Prof. Janos J. Bogardi z Institute for Environment and Human Security, United Nations University


Prof. Graeme Hugo z Department of Geographical and Environmental Studies, The University of Adelaide


Účastníci konference Migration and Development

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 11. 10. 2007
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt