FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Geografický seminář 2010

Milí účastníci letošního ročníku Geografického semináře,

děkujeme za Vaši účast a za podněty, které vzešly z diskuze - ať již formální či neformální v průběhu přestávek. Vaše připomínky velmi rádi zapracujeme do dalších ročníků tohoto semináře. Prezentace jednotlivých přednášejících si můžete prohlédnout zde:

Těšíme se na setkání v roce 2011 a s pozdravem
Vladimír Baar a Monika Šumberová

Geografický seminář (1/65)Geografický seminář (2/65)Geografický seminář (3/65)Geografický seminář (4/65)Geografický seminář (5/65)Geografický seminář (6/65)Geografický seminář (7/65)Geografický seminář (8/65)Geografický seminář (9/65)Geografický seminář (10/65)Geografický seminář (11/65)Geografický seminář (12/65)Geografický seminář (13/65)Geografický seminář (14/65)Geografický seminář (15/65)Geografický seminář (16/65)Geografický seminář (17/65)Geografický seminář (18/65)Geografický seminář (19/65)Geografický seminář (20/65)Geografický seminář (21/65)Geografický seminář (22/65)Geografický seminář (23/65)Geografický seminář (24/65)Geografický seminář (25/65)Geografický seminář (26/65)Geografický seminář (27/65)Geografický seminář (28/65)Geografický seminář (29/65)Geografický seminář (30/65)Geografický seminář (31/65)Geografický seminář (32/65)Geografický seminář (33/65)Geografický seminář (34/65)Geografický seminář (35/65)Geografický seminář (36/65)Geografický seminář (37/65)Geografický seminář (38/65)Geografický seminář (39/65)Geografický seminář (40/65)Geografický seminář (41/65)Geografický seminář (42/65)Geografický seminář (43/65)Geografický seminář (44/65)Geografický seminář (45/65)Geografický seminář (46/65)Geografický seminář (47/65)Geografický seminář (48/65)Geografický seminář (49/65)Geografický seminář (50/65)Geografický seminář (51/65)Geografický seminář (52/65)Geografický seminář (53/65)Geografický seminář (54/65)Geografický seminář (55/65)Geografický seminář (56/65)Geografický seminář (57/65)Geografický seminář (58/65)Geografický seminář (59/65)Geografický seminář (60/65)Geografický seminář (61/65)Geografický seminář (62/65)Geografický seminář (63/65)Geografický seminář (64/65)Geografický seminář (65/65)


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošním rokem chceme zahájit novou éru ve vztazích naší katedry se všemi, kteří učíte geografii na některé základní nebo střední škole Moravskoslezského kraje. Rádi bychom společně s Vámi hledali cestu, jak zvýšit prestiž našeho oboru ve vzdělávacím systému, jak vzbudit zájem o geografii mezi žáky a studenty a v neposlední řadě jejich motivaci k volbě učitelského povolání.

leták

Víme, že ve vztazích s Vámi máme velké rezervy. Ačkoli se již 15 let s některými z Vás pravidelně setkáváme na Geografických seminářích s roční periodicitou, nepodařilo se nám zatím využít těchto akcí k rozvoji plnohodnotného, oboustranného dialogu a vzájemné inspirace. Rozhodli jsme se proto uspořádat letošní ročník Geografického semináře již v únoru a především jej rozšířit o diskuzi o nových formách spolupráce a perspektivách do dalších let.

A co jsme pro Vás tento rok připravili? V úvodu se dozvíte, co nového nabízíme na našich geografických katedrách, v čem u nás spočívá výjimečnost systému studia a jeho vzájemné prostupnosti a velmi rádi bychom si vyslechli Vaše osobní zkušenosti z obsahem studia v porovnání s požadavky praxe na školách.

Chceme se od Vás dovědět, čím bychom mohli posílit a obohatit studium učitelství geografie i v oblasti didaktiky, pedagogiky a praxe, aby promovaný učitel přicházel do školy všestranně připraven.

Poté Vám představíme strukturu nově připravované učebnice s názvem Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech (Nakladatelství České geografické společnosti) a na konkrétní kapitole si ukážeme formy a možnosti výuky průřezového tématu v rámci jednotlivých oblastí RVP s následnou diskusí (předpokládáme, že bouřlivou) o peripetiích se zaváděním RVP na školách do praxe.

Po krátké polední přestávce s občerstvením v naší univerzitní menze jsme pro Vás připravili dva workshopy. V tom prvním si společně vyzkoušíme, jak zapojit velmi aktuální téma rozvojové pomoci chudým zemím do Vaší výuky. A v tom druhém si představíme a vyzkoušíme využití virtuálních glóbů ve výuce, z nichž více přiblížíme Google Earth. Jednu tradici bychom však rádi zachovali i nadále. A to tu, že účast na semináři bude pro Vás i nadále bezplatná. Doufáme, že Vám nový únorový termín společného setkání bude vyhovovat a těšíme se na shledání!

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

 

Program semináře

  • Datum: čtvrtek, 11. února 2010
  • Místo konání: Koleje Jana Opletala, Kranichova 8, Slezská Ostrava, učebna N283 (budova N)
Časový harmonogram:
08:30 – 09:15Registrace účastníků
09:15 – 10:45Zahájení a diskuse o postavení geografie v systému vzdělávání a změnách ve vysokoškolské přípravě učitelů geografie
(prof. RNDr. V. Baar, CSc., Mgr. M. Šumberová, RNDr. M. Mulková, Ph.D.), učebna N283
10:45 – 11:00Přestávka
11:00 – 12:15Představení nově připravované učebnice s názvem Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
(prof. RNDr. V. Baar, CSc., Mgr. Z. Houdková), diskuze k RVP
12:15 – 13:00Občerstvení

13:00 – 14:30Workshopy (budou se realizovat ve dvou paralelních sekcích na budově L, Chittussiho 10, hromadný přesun cca 200 m):
13:00 – 13:45 a 13:45 - 14:30Rozvojová pomoc v pedagogické praxi
(Mgr. T. Hoch)
13:00 – 13:45 a 13:45 - 14:30Virtuální glóby ve výuce geografie
(RNDr. M. Kovář, Mgr. L. Krtička)
14:30Ukončení

Zájemci o účast, hlaste se prosím do 31. ledna 2010 sekretariátu KSG:

Seminář je pro účastníky zdarma.

Garant akce:

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 24. 02. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt