FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Databáze Geografické bibliografie ČR on-line

Geografická knihovna PřF UK v Praze, Ústřední knihovna UK, Geografický ústav PřF MU Brno, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a ÚVT UK pracuje na projektu Databáze Geografické bibliografie ČR online. Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografikým reálijím. Vzniká tak prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelných pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost. K 31. březnu 2010 obsahuje databáze 121 959 záznamů a je pravideně měsíčně obnovována. Vstup do databáze najdete na www.geobibline.cz.

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 26. 04. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt