FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Pozvání přednášet studentům Ostravské univerzity přijal Mgr. Michal Mareš, tajemník velvyslance České republiky se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost, který vystoupil s příspěvkem na téma: Energetická bezpečnost EU, ve světle velkých ruských infrastrukturních projektů. Druhým přednášejícím byl Mgr. Petr Michálek, odborný referent z odboru států severní a východní Evropy a člen expertních skupin k energetice na MZV ČR, s přednáškou na téma: Jižní Kavkaz - Achillova pata evropského úsilí o diverzifikaci dodávek zemního plynu.

Devadesátiminutový prostor, který byl přednáškám věnován, zaznamenal u studentů velký zájem. Mnozí z nich v diskuzi pokládali fundované dotazy, které překvapily i pracovníky ministerstva. „Některé otázky, byly velmi výstižné a detailně položené. Byl jsem překvapen. Máte velmi inteligentní a nadějné studenty,“ chválil po přednáškách Michal Mareš dotazy studentů. Studenti tak měli jedinečnou možnost setkání s odborníky a rozšířit své znalosti, ale i případně možnost ovlivnit, malou měrou, svými myšlenkami postoje přednášejících.

Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (1/6)Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (2/6)Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (3/6)Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (4/6)Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (5/6)Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky (6/6)

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 27. 04. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt