FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Odborný seminář z politické a kulturní geografie

Na přelomu dubna a května se na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil v pořadí již třetí Odborný seminář z politické a kulturní geografie. Seminář navazoval na předešlé semináře uskutečněné na Univerzitě Karlově v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě. Poslední seminář má jednu zajímavost – stal se totiž prvním mezinárodním setkáním doktorandů v oblasti politické a kulturní geografie. Do Ostravy zavítali kolegové z Univerzity Mateja Bely z Banské Bystrice, kteří společně s geografy z Univerzity Karlovy v Praze prezentovali pokrok ve výzkumu. Úvodním slovem profesor Vladimír Baar přivítal účastníky a popřál všem mnoho úspěchu. Slovenská kolegyně docentka Lucia Rýsová poděkovala za pozvání a podpořila myšlenku setkávání. Bohužel se setkání nemohl zúčastnit z pracovních důvodů doktor Pavel. Chromý, ale poslal zdravici, která po přečtení povzbudila všechny přítomné k další práci. První vystoupili slovenští kolegové:

Pražští geografové vystoupili v této sestavě a hovořili o následujících tématech:

V závěru byl seminář obohacen přednáškou hostujícího německého profesora Klause Kunzmana na téma: Jak napsat akademický text. Příští odborný seminář se uskuteční na jaře příštího roku na Univerzitě Karlově v Praze.

Vlastník zprávy: Mgr. Monika Šumberová | Aktualizováno: 02. 06. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt