FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Hlavní zaměření

Environmentální centrum (ENC) se zabývá studiem dopadů průmyslových technologií na přírodní prostředí. Jednotlivé aktivity ENC sledují charakter znečišťování vody, ovzduší a jeho dopad na živou i neživou složku prostředí. Problémy, které přináší znečišťování ovzduší a vody a negativní dopad průmyslových odpadů jsou sledovány komplexně a v jednotlivých aktivitách se na nich podílejí biologové, chemici a biofyzici. Tento unikátní přístup vytváří teoretickou základnu pro aplikaci k prostředí a člověku šetrných environmentálních technologií.

Vliv technologií je sledován na všech úrovních od molekulární, mikroorganismové až po ovlivnění fyziologických procesů rostlin a živočichů a dopady na celé biocenózy. Tento výzkum spočívá ve fyzikálních, chemických, ekotoxikologických a genotoxikologických analýzách složek životního prostředí, především ovzduší, vody a půdy. Výzkum ENC směřuje ke kvalitativnímu i kvantitativnímu popisu dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a k návrhům na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. | Aktualizováno: 21. 01. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt