OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Tomáš Boruta

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Boruta
místnost, podlaží, budova: L 149, budova L
funkce:
obor činnosti:cestovní ruch, geografie dopravy
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2345
604 710 620
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Slach, O., Boruta, T., Koutský, J. a Bednář, P. Stodolní ulice ? Ostrava: un exemple de régénération du centre d'une ville post-socialiste en République tch?que. Naissance d'un quartier culturel ou d'un espace de consommation ?. Territoire en Mouvement. 2013, roč. 17, s. 52-72. ISSN 1954-4863.
Boruta, T., Ivan, I. a Horák, J. Evaluation of railway surroundings areas: the case of Ostrava city. In: Urban Transport XVIII - Urban Transport And The Environment In The 21st Century.WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: WIT Press, 2012. WIT Press, 2012. s. 141-152. ISBN 978-1-84564-580-9.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.. 2012.
Marková, B. a Boruta, T. The Potential of Cultural Events in the Peripheral Rural Jesenicko Region. -. 2012, č. 47, s. 45-52. ISSN 0300-5402.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Slach, O. a Boruta, T. What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae. 2012, roč. 31, č. 4, s. 99-112. ISSN 0137-477X.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Havrlant, J., Boruta, T. a MIČAN, O. Mezinárodní cestovní ruch. 2011.
Koutský, J., Slach, O. a Boruta, T. Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. Ostravská Univerzita, 2011. s. 166-173. ISBN 978-80-7368-963-6.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In: Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. 1. vyd. Essen: Klartext Verlag, 2011. s. 210-220. 1. ISBN 978-3-8375-0501-6.
Boruta, T. Department of Environmental, Social and Spatial Change - Roskilde University. 2010.
Slach, O., Boruta, T. a Marková, B. Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities. 2010, roč. 3, č. 1, s. 34-47. ISSN 1802-3908.
Slach, O., Boruta, T., Rumpel, P. a Marková, B. Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. 2010.
Boruta, T. a Ivan, I. Public Transport in Rural Areas of the Czech Republic - Case Study of the Jeseník Region. Moravian Geographical Reports. 2010, roč. 18, č. 2, s. 9-22. ISSN 1210-8812.
Boruta, T. a Ivan, I. Quantitative and qualitative evaluation of public transport supply in rural regions. Case study of Jeseniík region. Europa XXI.. 2010, č. 20, s. 31-45. ISSN 1429-7132.
Boruta, T., Krtička, L., Kyselá, K. a Halenčák, M. Stav a rozvoj cyklistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Silnice železnice. 2010, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1801-822X.
Boruta, T. a Slach, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: 22. SJEZD ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Boruta, T. a Slach, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 606-610. ISBN 978-80-7368-903-2.
Boruta, T. Železnice v ostravském dopravním integrovaném systému. In: Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. Univerzita Palackého, 2010. s. 227-236. ISBN 978-80-244-2493-4.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7368-453-2.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, č. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180.
Boruta, T. DESTINAČNÍ MANAGEMENT V ČESKÉM ŠVÝCARSKU. In: Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6.
Slach, O., Boruta, T. a Rumpel, P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471.
Boruta, T. a Ivan, I. Současný stav intraregionální dopravní obslužnosti na Jesenicku. In: Sborník Sympozium GIS Ostrava 2009. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. VŠB-TUO, 2009. ISBN 978-80-7392-031-9.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko. 2008.
Boruta, T. a Ivan, I. Dopravní obslužnost hromadnou dopravou na Jesenicku. In: PhD Workshop Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics, 2008. Institute of Geonics, 2008. s. 9-14. ISBN 978-80-86407-51-7.
Slach, O. a Boruta, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadrregiionállna spolluprráca Trrnavska. Sládkovičovo. 2008.
Slach, O. a Boruta, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. s. 77-84. ISBN 978-80-89267-14-9.
Boruta, T. Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku. In: STREDOEURÓPSKY PRIESTOR - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra. 2008.
Boruta, T. Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku. Geografické Informácie 12. 2008, roč. 12, č. 1, s. 62-68. ISSN 1337-9453.
Slach, O. a Boruta, T. Komplexní regionální marketing Jesenicka jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko. 2008.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka: Pracovní worshop v rámci projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka. 2008.
Boruta, T. Role integrovaného dopravního systému v polycentrických regionech. In: Sborník příspěvku z kolokvia konaného v Pavlově 18.-20. června 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 244-251. ISBN 978-80-210-4625-2.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 7-22. ISBN 80-7368-262-1.
Boruta, T. Integrovaný dopravní systém jako faktor územního rozvoje. In: Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. VŠB-TUO, 2007. s. 361-368. ISBN 978-80-248-1554-1.
Boruta, T. Komunikační politika. In: Marketingový management obcí, měst a regionů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 54-60. ISBN 978-80-7368-294-1.
Boruta, T. Management a marketing destinace cestovního ruchu. 2007.
Boruta, T. Management destinace cestovního ruchu. In: Marketingový management obcí, měst a regionů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 67-71. ISBN 978-80-7368-294-1.
Boruta, T. Marketingový management obcí, měst a regionů. 2007.
Boruta, T. a Slach, O. Město jako produkt. Trend Marketing. 2007, roč. 3, č. 3, s. 22-22. ISSN 1214-9594.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. In: Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-214-3478-3.
Boruta, T. Fortifikační stezka: Využití technických vojenských památek pro potřeby cestovního ruchu na Opavsku a Hlučínsku. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na téma ,,Cestovní ruch jako významná síla rozvoje lidské společnosti. Ostrava: Dům kultury Poklad, 2006. Dům kultury Poklad, 2006. s. 80-83. ISBN 1214-886.
Boruta, T. a Slach, O. Marketingový management měst, obcí a regionů. In: Mezinárodní geografická konference ,,150 let geografie na Univerzitě Karlově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. s. 13-13. ISBN 80-86561-96-8.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení.. 2006.
Boruta, T. a Slach, O. Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji. In: 2. ročník interdisciplinární mezinárodní konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. VŠB-TUO, 2006. s. 149-157. ISBN 80-248-1219-3.
Slach, O. a Boruta, T. Role měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji. In: Sborník referátů 2.mezinárodní interdisciplinární konference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. s. 149-157. ISBN 80-248-1219-3.
Boruta, T. a Slach, O. Varianty rozvoje vnitrních měst a city management. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - Nové nápady 2006. Znojmo: Soukromá vysoká školy ekonomická Znojmo, 2006. Soukromá vysoká školy ekonomická Znojmo, 2006. s. 171-184. ISBN 80-239-8268-0.


AutorNázev práceTypRok
Slavík PetrCity Cycling Policy in the Czech Republicdiplomová 2014 
Chytra PavelAnalýza odpadového hospodářství obcí v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Dědič LukášRozvoj hromadné dopravy v Ostravědiplomová 2012 
Novotný JanRegionální hromadná doprava na příkladu portugalské železniční sítědiplomová 2012 
Šmajstrla VáclavPolitiky zpoplatnění automobilové dopravy v evropských městech: příčiny, strategie, nástrojediplomová 2012 
Václavek MartinHodnocení kvality železničních přestupních uzlů v Ostravském integrovaném dopravním systémudiplomová 2012 
Kořínková LucieExterní marketingová prezentace měst a destinací na internetudiplomová 2011 
Molnáriová BarboraProstorová analýza objektů montánního dědictví v okresech Frýdek-Místek a Karvinádiplomová 2011 
Pěnčík JaromírIntegrované dopravní systémy - případová studie Porúřídiplomová 2011 
Machovičová RenataRozvoj veřejné hromadné dopravy v Mnichovědiplomová 2010 
Zajícová ZuzanaSrovnávací analýza cyklistické politiky a infrastruktury vybraných měst ČRdiplomová 2010 
Chlud LukášAnalýza dokumentů zabývajících se dopravní infrastrukturou na příkladu Zlínského krajediplomová 2008 
Nepovím JosefMaloobchodní síť východní části města Ostravybakalářská  
Bezděčík PavelSoučasný stav vlečkové sítě s ohledem na budoucí rozvoj těžby v ostravsko-karvinském revírubakalářská 2014 
Přikryl KarelProdloužení tzv. "Baťovy železnice" (Vizovice - Valašská Polanka) a její vliv na rozvoj Zlínského krajebakalářská 2014 
Raus RenéRole konkurence v osobní železniční dopravě ve 21. stoletíbakalářská 2014 
Dekař MartinProblematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza sítě veřejného osvětlení na příkladu města Ostravybakalářská 2013 
Kluz PetrŽelezniční dopravní cesta v České republice: institucionálně-geografická analýzabakalářská 2013 
Novotný JiříProblematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravybakalářská 2013 
Balon RobinPřestupní uzly hromadné dopravy v Ostravě: charakteristika a přehled indikátorů hodnoceníbakalářská 2012 
Burawa JaroslavLogistické centra a průmyslové zóny v České republice a jejich přístup na železniční infrastrukturubakalářská 2012 
Chřibek LukášRegionální analýza dopravního systému Slovenskabakalářská 2012 
Fiurášková IvanaAnalýza ubytovacích zařízení v TO Beskydy-Valašskobakalářská 2012 
Godulová ZuzanaSoučasný stav a problematika maloobchodní sítě Českého Těšínabakalářská 2012 
Krkošková BlankaAnalýza ubytovacích zařízení v TO Těšínské Slezskobakalářská 2012 
Macharáček MarekMezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvojebakalářská 2012 
Polák StanislavProstorová lokalizace vojenských posádek po roce 1989 na Moravě a ve Slezskubakalářská 2012 
Prouzová PetraMěstská hromadná doprava zdarma: přehled geografického rozšíření, důvody a způsoby realizacebakalářská 2012 
Sedláčková KateřinaParkovací politika středně velkých městbakalářská 2012 
Tláskal LukášRozvoj vysokorychlostní železnice v Číněbakalářská 2012 
Toporská PavlínaMarketingový informační systém měst - nástroj TourMISbakalářská 2012 
Valnoha AlešAnalýza ubytovacích zařízení v TO Opavské Slezsko a TO Poodříbakalářská 2012 
Bartošík TomášAnalýza ubytovacích zařízení v TO Jeseníky-Východbakalářská 2011 
Chromíková EvaIntegrace hromadné a individuální dopravy pomocí koncepce P+Rbakalářská 2011 
Dudysová EliškaGeografické aspekty aplikace logistických procesů v kombinované dopravěbakalářská 2011 
Jašek MartinPrůmyslová železnice na Ostravskubakalářská 2011 
Slavík PetrRole veřejnosti a občanské participace při utváření koncepční cyklistické politiky městbakalářská 2011 
Švihelová SylvaIntegrace hromadné a individuální dopravy pomocí koncepce B+Rbakalářská 2011 
Bartošová AnnaAnalýza zážitkového cestovního ruchu v rurálních oblastech na příkladu okresů Jeseník a Rychnov n. Kněžnoubakalářská 2010 
Kořenková EliškaRozvoj, úpadek a znovuvyužití vodních cest - případová studie Baťův kanálbakalářská 2010 
Macková ZdeňkaCyklistická doprava a cykloturistika ve Vsetíně a jeho okolíbakalářská 2010 
Suchánek JanRozvoj hromadné dopravy v Opavěbakalářská 2010 
Šmajstrla VáclavCyklistická doprava a cykloturistika mikroregionu Frenštátskobakalářská 2010 
Chalupová LenkaCykloturistika na Jesenickubakalářská 2009 
Traplová LucieSpolečná dopravní politika Evropské uniebakalářská 2009 
Václavek MartinŽeleznice jako součást integrovaného dopravního systémubakalářská 2009 
Hamplová IvetaVliv regionálních letišť na regionální rozvoj na příkladu Letiště Leoše Janáčkabakalářská 2008 
Machovičová RenataKonverze dopravních staveb pro potřeby cyklistické infrastrukturybakalářská 2008 
Novotný JanRozvoj hromadné dopravy v rurálních regionechbakalářská 2008 
Zajícová ZuzanaCyklistická doprava v intravilánu města na příkladu města Ostravybakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub