OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Luděk Krtička

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Luděk Krtička
místnost, podlaží, budova: L 444, budova L
funkce:
obor činnosti:kartografie, GIS
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2341
731 505 314
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Mácha, P., Škarpich, V., Galia, T., Slach, O., Hradecký, J., Birklen, P., Frélich, Z., Škarková, P., Zapletal, M., Mühr, T., Baranová, M., Pavka, P., Misiaček, R., Gregor, F. a Trojáčková, L. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu: Analytická část včetně analýzy zranitelnosti a pocitové mapy horka. 2017.
Krtička, L. Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně. Podesní. 2017, č. 21, s. 3-5.
Krtička, L., Bednařík, L. a Langr, J. Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017): překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS. 2017.
Krtička, L. a Skyvová, K. Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Z cest po Kanadě / From travels across Canada. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017. Bratislava. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. 2016.

Všechny publikace

Ženka, J., Slach, O., Krtička, L., Havrlant, J., Hasman, J., Ivan, I., Nováček, A., BOSÁK, V., PAVLÍK, A. a Reichová, V. Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. 189 s. ISBN 978-80-87264-73-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Mácha, P., Škarpich, V., Galia, T., Slach, O., Hradecký, J., Birklen, P., Frélich, Z., Škarková, P., Zapletal, M., Mühr, T., Baranová, M., Pavka, P., Misiaček, R., Gregor, F. a Trojáčková, L. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu: Analytická část včetně analýzy zranitelnosti a pocitové mapy horka. 2017.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Krtička, L. Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně. Podesní. 2017, č. 21, s. 3-5.
Krtička, L., Bednařík, L. a Langr, J. Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017): překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS. 2017.
Krtička, L. a Skyvová, K. Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Z cest po Kanadě / From travels across Canada. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017. Bratislava. 2017.
Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Mácha, P. a Krtička, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Criteria for the Use of Exonyms 2015-05-14 Zagreb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. s. 99-114. ISBN 9783830089469.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016. 2016.
Krtička, L. Orienteering maps as a part of national heritage - the Czech case. In: 17. International Conference on Orienteering Mapping. Strömstad: International Orienteering Federation. 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. 2016.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Krtička, L. Catholic University in Ružomberok. 2015.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Krtička, L., Lenhart, Z., Langr, J. a Havlůj, F. Mapový portál ČSOS: Evidence a archivace map v novém kabátě. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 16-19. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. a Daněk, J. Novinky v OCAD 12. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 12-13. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty. In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty (poster). In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Krtička, L. Příprava mapových podkladů. 2015.
Krtička, L. SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI. 2015.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena štruktúry krajiny v priestore v zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská Dolina - Jasná. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2015, roč. 2015, č. 59, s. 83-96. ISSN 1338-6034.
Krtička, L. Korálové útesy a atoly na mapách. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 11-13. ISSN 1210-3004.
Krtička, L. a Mácha, P. Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym. In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Havrlant, J. a Krtička, L. Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, roč. 2, s. 1-12. ISSN 2354-0079.
Krtička, L. Rozlohy souostroví v Oceánii v rámci exkluzivních ekonomických zón. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 30-32. ISSN 1210-3004.
Tomčíková, I., Rakytová, I. a Krtička, L. SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE CHANGES IN THE DEMANOVA VALLEY (LOW TATRAS NATIONAL PARK) DEPENDING ON DEVELOPMENT OF TOURISM AND POSSIBLE SCENARIOS OF STRUCTURE CHANGES TO 2022. In: Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 633-640. ISBN 978-619-7105-18-6.
Krtička, L. University of Latvia. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťazenej cestovným ruchom na priklade rekreacneho priestoru Demanova Valley - Jasná (severna strana). In: Konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie a voľby vedenia SGS. Bratislava: Univerzita Komenského. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmeny štruktúry krajiny v chránenom území intenzívne zaťaženom cestovným ruchom (modelové územie Demänovská dolina). In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization. 2013.
Krtička, L. a Ženka, J. Introduction. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 6-8. ISBN 978-80-7464-357-6.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
Krtička, L. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. 2013.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
Krtička, L. DB systém Místa paměti - popis databázového systému: Popis struktury databázového systému a uživatelského rozhraní sloužícího pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel.. 2012.
Krtička, L., Adamec, M. a Bednář, P. Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci. 2012.
Krtička, L. Prešovská univerzita v Prešove. 2012.
Krtička, L. Virtuální glóby ve výuce geografie - příručka pro učitele zeměpisu. 2012.
Krtička, L. a Lenhart, Z. Využití dat leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. In: Seminář kartografů. Brada-Rybníček. 2012.
Krtička, L. Mapování s použitím lidarových dat. Orientační běh. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 20-23. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: Mapa v dotazníkovém šetření. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 339-346. ISBN 978-80-7368-903-2.
Krtička, L. Nové výškopisné produkty ČÚZK z hlediska mapování pro orientační běh. Orientační běh. 2010, roč. 2010, č. 5, s. 13-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Použijte Google Earth jako marketingový nástroj. -. 2010, roč. 2010, s. 17-18. ISSN 1803-7496.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie. 2010.
Boruta, T., Krtička, L., Kyselá, K. a Halenčák, M. Stav a rozvoj cyklistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Silnice železnice. 2010, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1801-822X.
Kovář, M. a Krtička, L. Využití virtuální kartografie ve výuce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 25-25. ISBN 978-80-7435-043-6.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009. 2009.
Krtička, L. Novinky v OCAD10. -. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Turku. 2009.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008. 2008.
Krtička, L. Leží budoucnost mapování v GNSS?. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 12-16. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Vaříme z LIDARu. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 3, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Joensuu. 2007.
Krtička, L. Úvod do kartografie. 2007.


AutorNázev práceTypRok
Štumpa MartinWebový GIS ve veřejné správě s případovou studií pasportizace a správy veřejného osvětlení obcediplomová 2017 
Horák JanGIS analýza trhu s nemovitostmi na Jesenickudiplomová 2015 
Kubánek RomanProstorová diferenciace percepce strachu v městském obvodu Ostrava-Jihdiplomová 2015 
Keprt PavelVyužití geocachingu ve výuce geografiediplomová 2012 
Malinovský KarelKjótský protokol - zisk anebo ztráta pro členské státy EU?diplomová 2012 
Lajcha PeterProstorová diferenciace percepce strachu v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovicediplomová 2011 
Kundel JiříVývoj a stav nepropustných povrchů na území Ostravybakalářská 2018 
Poskerová DenisaDokumentace drobných památek pomocí mobilního mapování na území obce Morávkabakalářská 2017 
Reisskup AdamAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Jihomoravský krajbakalářská 2017 
Bajgerová DagmarAnalýza vývoje krajiny v území města Havířova od poloviny 20. stoletíbakalářská 2016 
Sikora MichaelDobrá a špatná místa v Třincibakalářská 2016 
Vychodil PatrikCyklistická doprava na území města Přerovabakalářská 2016 
Zamec JanDobrá a špatná místa v Bruntálebakalářská 2016 
Bartoníček LukášAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Zlínský krajbakalářská 2015 
Chrubasík JiříRole Ruska v evropském energetickém sektorubakalářská 2015 
Pupík JiříÚzemní diferenciace kriminality v Libereckém krajibakalářská 2015 
Vajdová RadkaDobrá a špatná místa v Havířověbakalářská 2015 
Bělunek OndřejAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Moravskoslezský krajbakalářská 2014 
Černý OndřejCyklistická doprava na území města Opavybakalářská 2014 
Hrníčková MartinaGeografické aspekty dojížďky do zaměstnání a škol v Pardubickém krajibakalářská 2014 
Kocur VáclavDobrá a špatná místa v městském obvodu Ostrava-Jihbakalářská 2014 
Šponar VojtěchAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Olomoucký krajbakalářská 2014 
Konečná EvaKartografické vyjádření zhroucených a neuznaných států a území se separatistickými tendencemi na světěbakalářská 2013 
Kotzurová HanaAnalýza cykloturistiky na Hlučínskubakalářská 2013 
Mrozková KateřinaTematický atlas Austráliebakalářská 2013 
Poláková KateřinaCyklistická doprava na území města Šumperkabakalářská 2013 
Burdová KateřinaGeografická charakteristika Svazku obcí údolí Desnébakalářská 2012 
Kubis MatejAtlas Jesenicka - sociálněgeografická částbakalářská 2012 
Mlčáková LucieTyflomapa centra Ostravybakalářská 2012 
Navrátil DavidPolitická propaganda v kartografiibakalářská 2012 
Hromada PetrÚzemní diferenciace kriminality ve Zlínském krajibakalářská 2011 
Polová ZuzanaDobrá a špatná místa v městském obvodu Ostrava-Porubabakalářská 2011 
Weichsel PetrÚzemní diferenciace kriminality v Olomouckém krajibakalářská 2011 
Kovařík JaromírHodnocení kvality a bezpečnosti cyklostezek na území města Ostravybakalářská 2010 
Lupínek ČeněkÚzemní diferenciace kriminality v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Malinovský KarelKjótský protokol a plnění kanadských závazkůbakalářská 2010 
Černobila StanislavObchod s emisemi v EUbakalářská 2009 
Gulyás RichardKanadská ropná naleziště a jejich význam ve světěbakalářská 2009 
Šafránková PavlínaProblematika teritoriálního uspořádání arktických oblastí v souvislosti s potenciální těžbou ropybakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub